lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Kap 1 CONFESSIONS OF A DIGITAL STORYTELLING TEACHER januari 26, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 6:22 e m
Tags:

CONFESSIONS OF A DIGITAL STORYTELLING TEACHER
I detta kapitel tar Ohler (2008)upp det han nämner som ”uppenbarelser” när det gäller digitalt berättande och hur han ser på utvecklingen när det gäller tekniken och hur vi kommer att använda den. Han trycker på att tekniken (och speciellt internet)fungerar som en förstärkare för de budskap vi för fram men att det i grunden behövs en god berättelse.
Att lärande sker i interaktion med andra är något som de flesta idag är överens om. Ohler (2008)nämner den ”dela-tradition” som man tydligt kan se i olika grupper eller ”communities” på internet och som stärker lärandet. Man ger och tar och det är ett lärande som sker både informellt och formellt. Vissa förmågor lyfts fram som extra viktiga t.ex. den sociala förmågan att interagera, förmåga att granska den information man tar del av (källkritik)och att använda sin metakognitiva förmåga. Göran Svanelids ”The Big five” går hand i hand med det som arbete med berättelser kan ge. Analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och begreppslig förmåga är något som jag tror ingår i processen att skapa digitala berättelser. Det är en komplex uppgift som kräver flera förmågor samtidigt. I EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande finns flertalet av dessa förmågor med och här trycks på deras vikt för ett framgångsrikt liv.
1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. Lära att lära.
6. Social och medborgerlig kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
(http://hurdetfunkar.se/skola/entreprenorskap/eus-8-nyckelkompetenser/)
Slutsatsen blir att arbete med digitala berättelser är en framkomlig väg för att träna eleverna i de förmågor de behöver utveckla. Ohler (2008) går så långt att han säger att berättelser är nödvändigt för överlevnad eftersom det ger möjlighet till planering, att komma ihåg saker och kan styra ens liv i den riktning man vill. Berättelser kan ge en struktur åt det annars så kaosartiga livet. Jag skulle hellre vilja säga att det är planeringsförmågan, minnet, språk och vikten av socialt samspel och alla andra förmågor som krävs för att skapa en berättelse som är livsviktiga. Berättelser är för mig mer ett verktyg och en kanal vare sig de är muntliga, digitala eller uttryckt på något annat sätt. Digitalt är en sorts språk enligt Ohler (2008), mediet är den miljö där det blir synlig och multimedia gör det möjligt att förstå och kommunicera globalt.
När det gäller medieproduktion så behövs en god planering där man tar ett helhetsgrepp och ser över var man är, vart man ska och hur man ska ta mig dit. I skolan känns detta igen som de didaktiska frågorna. Men ett kreativt lärande i skolan, som kan bli möjligt med digitala berättelser, kräver en skicklig lärare som kan guida eleverna i det stora utbud som finns i den digitala sfären. Lärare behöver fortbildning, tid och känna engagemang för att skapa optimala förutsättningar.

Annonser
 

Första inlägget i kursen Digitalt berättande och kreativt lärande januari 23, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 9:12 e m
Tags:

Hej på er alla!

Detta är mitt första inlägg och tänkte kolla om det funkar som det ska. Jag har påbörjat läsningen av Ohlers bok men inte tagit mig så förfärligt långt ännu pga. sjuka barn och ett nytt spännande jobb. Jag är dock taggad till tusen att läsa denna kurs, och det är även min son som älskar Minecraft och andra ”byggprogram”. Vi får se om vi senare kan hjälpas åt med den del som handlar om Scratch. Det vore roligt för oss båda.

På återseende! / Lotta

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande