lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Nu är jag klar… maj 10, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 6:42 e m
Tags: , ,

Jag får anse mig klar även om jag , när man tittar i backspegeln vill göra på annat sätt. Här nedan hittar du en sammanställning av de produktioner som jag har skapat och min projektplan. Arbetet med webquesten ”Läshjältarna” har gett mig kunskap om bl.a. skapande av LPP och matriser i Infomentor, att skapa instruktionsfilmer och lägga upp dem på youtube, kunskap om bloggverktyget wordpress, många olika mjukvaror såsom Mural.ly, polldaddy för att skapa enkäter och sammanställa dem i Excel, olika appar ex röstinspelning och om webquests och olika sätt att organisera detta. Att jobba med fokus på att göra materialet mer mobilt tillgängligt har ibland varit svårt och jag har kört fast. Speciellt då det gällt ljudfilerna som i projektet ska göras till QR-koder. Men jag har löst problemet, även om vägen dit var lång och omständlig. Här kommer sammanställningen:

PROJEKT och produktioner

 

 

Om anpassningar… april 25, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 11:47 f m
Tags: , ,

I början skrev jag om vilka mål jag ställde upp för projektet och har funderat på vad verksamheten skulle vinna på att genomföra mitt tänkta projekt. Det här tänker jag mig att vinsterna kan bli:

  • ökade läsfärdigheter, läsintresse och kunskaper om sin egen och andras läsningEn enkät, anpassad för mobil åtkomst skapades med frågor om läsning. Arbetet i projektet innebär också att läsa böcker och att recensera och dela dess med andra genom att använda röstinspelningar som man gör till QR-koder.  Då kan andra kan skanna dem med sin smartphone och lyssna. Röstinspelningar används också för att samla in data i en intervju om andras inställning till läsning.
  • Ett ökat autentiskt lärande – Genom att utgå från ett verkligt problem (att barn och unga läser mindre och att statistiken för läsförståelse och läsförmåga visar på en nedgång i många tester som PIRLS och PISA samt nationella proven) och applicera det i en webquest och visa detta genom en blogg (Läshjältarna) ska eleverna känna att det är ”på riktigt”. Via mobiltelefon har man tillgång till bloggen eftersom jag använde wordpress med förinställd anpassning till smartphones. Det är långt ifrån perfekt och anpassningar behöver göras, kanske ändra tema och göra det enklare att navigera?
  • Tillgodose olika inlärningsstilar – genom att använda multimedia på bloggen (text, ljud, bild, instruktionsfilmer och vanliga face-to-face lektioner såklart!)
  • Lättillgängliga lärresurser – Materialet och resurserna organiseras och görs tillgängliga 24/7 var man än befinner sig med hjälp av en länksamling – Symbaloo. Det här ska minska det som Marguerite M. Koole kallade ”cognitive overload” ( Ally, kap 2 s. 40) och bidra till att tiden används till att använda resurserna och inte att leta efter dem. Det fungerar som ett PLE (personal learning environment) där läraren har kontroll över innehållet.

Mobilt lärande ökar tillgången till lärande. De tekniska lösningarna kan skapa förbindelser mellan människor så att olika aspekter blir synliga. Tillgängligheten ökar både till information men också till dialog med andra. Det är bärbart, litet och ryms i en ficka, det är trådlöst och ”unplugged”. Det är dessutom oberoende av vilken plats du befinner dig på, du kan ändå delta och ta del av ett lärandeinnehåll. (UR samtiden, William Rankin)

Att göra en enkät mobil har många vinster. Det går snabbt att samla in resultatet, eleverna kan göra enkäten när de har tid, men framförallt så sammanställs det automatiskt och sparar på så vis tid för läraren. Att anpassa instruktionerna har tagit mycket tid och då speciellt de skärminspelningar som jag har gjort och lagt upp på YouTube. Men när de väl är gjorda så finns de för framtiden och kan användas av andra eller i andra projekt som jag vill göra, vilket är ett stort plus. Det krävs dock att man är noga när man spelar in sina instruktioner så att de är allmänt hållna.

Ett mobilt lärande projekt kräver sin tid att planera, speciellt eftersom man måste ta hänsyn till att alla eleverna inte har egna smartphones och därför kan vara mer tidskrävande. Jag funderar också på hur det kommer att gå för eleverna att lära sig hantera tekniken, programmen och mjukvaran. Det är bra om man kan utgå ifrån den teknik och program de redan använder för att spara tid. Jag väntar just nu på enkätsvaren för att få veta just detta.

Bild på bloggen Läshjältarna

Läshjältarna skolbloggen

 

Om jag vetat det jag vet idag…. april 24, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 12:56 e m
Tags: , ,

…ja, då hade jag inte ALLS gjort som jag har gjort. Jag hade inte behövt spendera lika mycket TID till letande av mjukvara och testande av denna och inte heller skulle jag behöva göra om produkter eller ta nya skärmklipp och gå igenom texter för att skriva om….MEN, om jag inte hade gjort som jag gjort så skulle jag inte heller VETA och KUNNA lika mycket. Det är genom misstag och utmaningar vi lär oss, helt klart. Min sambo sa att jag förmodligen kommer att komma ihåg det här eftersom det var riktigt svårt. Hade det varit lätt så kanske det fort hade passerat? Genom mina misstag förstår jag mer och har kommit i kontakt med program, mjukvara och människor jag annars inte skulle ha fått kontakt med. Det här tar jag med mig i skolan och uppmuntrar alla att göra misstag för sitt lärande:)

Snart, snart är jag i hamn med både produktioner och projektplan. Jag är både nöjd och missnöjd. Jag ser massor av förbättringsområden men jag tror att jag måste nöja mig så här. Jag vet att arbetet har svällt ut och blivit större än jag först trodde. Men jag är samtidigt glad att det blev den vidden eftersom jag har lärt mig så otroligt mycket.

/Charlotte Stenlund

 

Projekttankar… april 18, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 5:52 e m

Precis som de skriver i artikeln ”Using Mobile Learning to enhance the quality of nursing practice education” så är utmaningen för lärare att anpassa och skapa pedagogiska miljöer för mobila enheter”. (S.76 i Ally)

Att leta gratis mjukvara och appar tar väldigt lång tid och ofta är det någon detalj som sätter käppar i hjulet. För mig har det varit wordpress.com som inte har möjliggjort inbäddningar förutom youtubeklipp, eller teman som inte stödjer olika menyer. Mitt val föll efter mycket testande på skolbloggen.se eftersom jag kunde bädda in fler media. När man jobbar med yngre elever så tror jag att det är viktigt med olika typer av media, att stärka upp en text med bilder t.ex. Andra fallgropar kan vara program som endast stödjer iphone men inte android. För att kunna erbjuda en likvärdig utbildning är det viktigt att flera alternativ finns att välja på.

Jag har funderat mycket på hur eleverna använder sig av den mobila tekniken. Jag har just skickat ut en enkät (en mobil variant såklart, skapad med hjälp av polldaddy) för att ta reda på detta och för att jag i mitt projekt bättre ska kunna dra fördel av ”Always there, always on”-teknologin som de beskriver i ett projekt där de skapar multimedia objekt för lärande via mobiltelefoner.( Kap 8 s. 159, Ally)

Det blir många och tvära kast när möjligheter i mjukvaror öppnar sig för att snabbt visa sig inte hålla måttet för mobil åtkomst eller till en början vara gratis men begära abonnemang eller liknande när man vill komma åt fler funktioner. Jag har lärt mig massor under dessa veckor som jag fördjupad mig i projektet. I stora drag skulle man kunna säga att det enda som har varit konstant hela vägen är de mål som jag först bestämde mig för. Jag närmar mig sakta målet med de färdiga produktionerna och en projektplan sida vid sida. Mina kursare har säkert sett mina många frågor på forumet som handlade om ljudfiler och QR-koder. Ibland har man lösningen framför näsan! Jag visste ju att mp3 filer gick att ladda upp på bloggen men att ändra inspelningsapp till en som direkt spelar in i rätt format tänkte jag inte på förrän nu. Detta arbete måste vara enkelt att hantera för både lärare och elever. Tekniken ska ju vara till hjälp för att nå kunskapskraven och inte vara ytterligare en nöt att knäcka.

Här finns en kort beskrivning av mitt projekt steg för steg. Det är inte färdigt utan mest en hjälp för mig i projektbygget och för att bena upp de olika delarna som jag vill ha med.

Webquest – steg för steg

 

Funderationer! april 12, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 9:24 e m

Liksom i Mobile Learning – Ally kap 4, där mobilt lärande användes i sköterskeutbildningen, funderar jag också på vilka funktioner  som ska ingå i projektet med mobilt lärande. I sköterskestudien på s. 79 talar de om klinisk service, miniräknare, datainsamling, medicinsk databas och innehållsverktyg som möjliga funktioner. De funktioner jag funderar på är en blogg med uppgifter och resurser(webquest), e-mail, QR-koder, länksamlingar, samarbetsytor för multimedia och röstinspelning. Allt på en gång , bara för att jag är nyfiken. Men jag undrar hur användningen av mobiltelefoner ser ut i åk 4-6 i min kommun och vilka funktioner de använder till lärande, både informellt och formellt. Därför planerar jag att göra en enkel enkät för att få en bild av detta. Det räcker inte med att tro sig veta efter snabba samtal med kollegor i korridoren. Det är lika bra att ta reda på faktum. Ska det va, så ska det va!!

De stora problemen som jag upplever är den snabba utvecklingstakten av tekniken (mjukvaran), det ändras hela tiden, ekonomin och svårigheter att uppskatta hur lång tid det tar att genomföra projektet för en klass. Som det är nu så skulle nog en del av min tänkta webquest räcka till projektet i denna kurs. Dessutom har jag kört fast då det gäller ljudfilerna. VAR ska de kunna lagras, gratis, på nätet för att jag skulle kunna länka dem till bloggen?

Världen har faktiskt blivit lite större med hjälp av mobil teknik.

Tekniken har gett möjlighet till ett nytt sätt att kommunicera. Det typiska för unga idag är att de alltid har mobilerna påslagna och nära tillhands och att de är uppkopplade till geografiskt åtskilda vänskapsgrupper. (s. 79-80 Ally)

När mobila enheter används i ett formellt lärandetillfälle handlar det oftast om tillrättalagda och strukturerade uppgifter, guider och liknande. Studier om informellt lärande indikerar att mobila lärande situationer innehåller mer interaktion, kontakt, kommunikation och samarbete mellan människor. ( kap 7 s. 138, Ally) Det projekt jag slutligen kommer fram till kommer att innehålla båda delarna.

Ska det va, så ska det va!!

 

Testar ljud! april 5, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 9:15 e m
Tags: , ,

Just nu testar jag om det går att använda röstinspelaren på datorn och mobiltelefonen och ladda upp filen på dropbox, och visst, det funkar! Problemet är bara att när jag försöker öppna ljudfilen som skickats med mobilen så upptäcker jag att det är i ett filformat som inte stöds (.AMR). Jag kollade då på nätet om jag kunde konvertera till ett annat format men kom på att man inte får ladda ned mjukvara från internet på skolans datorer hur som helst eftersom det utgör en säkerhetsrisk. (Bäst att fråga först då jag just drabbats av virus). Det skulle ändå vara för krångligt för eleverna att göra så jag söker vidare och hittar en app som spelar in direkt i MP3 format. Då är ju frågan om det formatet stöds av min dator….Ja, så här håller det på. Men visst vore det enkelt och lösa mina bekymmer om eleverna bara kunde spela in med mobilen och ladda upp på ett gemensamt dropbox konto! Lite likt den artikel som Emma Alenius, min kurskamrat, just har läst som handlade om podcast som laddades upp till en molntjänst som gjorde att eleverna fick tillgång till den. De använde också Bluetooth för att komma åt materialet.

Tillbaks till testandet! ….och tips på lösningar mottages tacksamt:)

Charlotte Stenlund

 

”Varför läsa?”- ett mural.ly test. april 4, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 3:56 e m
Tags: , ,

Nu har jag testat Mural.ly  som är ett fantastiskt kollaborativt program som jag ev. kan använda till mitt tänkta projekt. Det är mycket lätt att lära sig och enkelt att använda. Dessutom är det så bra med funktionen att man kan bjuda in  medarbetare som kan jobba på ytan samtidigt. Det finns också en chattfunktion så att man enkelt kan kommunicera.

Jag har gjort en presentation som kan användas till visning för elever eller enbart för läraren  i projektet.

Varför läsa skärmklipp

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande