lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3, chapter 11, Ally februari 22, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 1:47 e m
Tags:

Part 3, Chapter 11, Ally

Exploring the challenges and opportunities of M-learning within an International distance education programme.

Jon Gregson, University of London external system, United Kingdom

Dolf Jordaan, University of Pretoria, South Africa

Artikeln beskriver en fallstudie av ett mobilt lärandeprojekt med distansutbildnings studenter I Afrika. Projektet utforskar hur man kan förbättra design av program och sättet det levereras inom ett bredare kontext (globalt program med studenter från över 100 länder). Man vill visa på mobila lärverktyg som kan ge möjlighet att förse studenter med likvärdig tillgång till resurser och support, oavsett var man bor eller befinner sig. Integrationen av mobilteknik har man byggt på konstruktivistiska, situerade, kollaborativa och informella lärandeteorier.

De behov man såg att distansstudenter i Afrika hade och som man ville försöka fylla var: Ökad kommunikation, alla hade inte tillgång till internet. Däremot användes e-mail frekvent. man skapade ”e-digests” ( sammanfattningar från diskussioner online) för att alla skulle kunna vara med. Förbättra tillgången till utbildning och öka deltagandet. Man gav studenterna tillgång till pålitlig utrustning med snabb kommunikation. Förbättra handledning och support till glesbygden bygger på att man har bra uppkoppling och täckning. Öka användningen av lärresurser för mobila studenter. Tiden skulle utnyttjas bättre och det skulle vara lätt att lära var man än befann sig. Öka tillgången till innehåll och programmaterial. För att nå detta omarbetade man kursmaterialet och skapade CD-ROM skivor och en plattform (OLE) både av pedagogiska och ekonomiska orsaker. Det gjorde kursmaterialet tillgängligt digitalt och interaktivt och innebar att studenterna fick bättre delningsmöjligheter. Utvärdering av projektet skedde på olika sätt. Enkätens resultat pekar på att tillgången till en kvalitativt bättre handledning ökar genom användningen av mobiltelefoner och kostnaden behöver inte vara så hög. Även multimediainnehållet samt lärresurserna passade de som kom från landsbygden mycket bra och det gick snabbt att lära sig tekniken. De problem man stötte på handlade om tidsgränser för ljudupptagning och långsam överföring av multimediainnehåll. Det var också svårt att designa material för den lilla skärmen. Man måste ta hänsyn till pedagogiska, praktiska och tekniska faktorer när man vill introducera mobilt lärande och det är viktigt, menar författarna, att det bygger på befintliga traditionella- och e-learnings modeller. Trender och utvecklingen av mjukvara bör man också ta hänsyn till. Råden är att hålla det enkelt, personligt och helst samma typ av mobilenhet.

Egna reflektioner:

Mycket av deras problem skulle idag inte vara något bekymmer. De säger själva att priset på utrustningen, från 2006-2009, hade halverats, täckningen och uppkopplingen hade förbättrats sedan projektets start. Filöverförningsmodellen som de beskriver i artikeln blir onödig när mobiltelefonerna blir allt kraftfullare. De nämner social mjukvara som en funktion i mobilt lärande och idag är allt det som nämns som trender rena självklarheter. Jag tänker att vi måste lära oss hantera och strukturera den mängd av hjälpmedel som finns för att åstadkomma ökat samarbete, kommunikation samt mobilt och informellt lärande. Lärare behöver få tid att hänga med i utvecklingen, vi ligger redan så långt efter. Det kanske inte är tekniken i sig som är mödosam att lära sig utan frågorna om hur, vad och varför vi ska använda det utifrån ett didaktiskt perspektiv. Samtidigt läser man om hur ”Europarådets miljöutskott kräver kraftfulla åtgärder för att skydda allmänheten mot mobilstrålningens skadeverkningar. Man vill bl.a. ha ett förbud mot mobiltelefoni och trådlöst internet i skolor med hänsyn till barns hälsa. ” (Olle Johansson, docent i neurovetenskap, Karolinska institutet Stockholm) Ett förbud är enligt min mening att vara extrem och att förhindra barnen viktiga kunskaper i linje med övriga samhället. Sedan kan det gärna för mig vara en medelväg där jag ser tekniken som medel och inte som mål.

 

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande