lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3 chapter 12 Ally februari 23, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 11:40 e m
Tags:

Part 3 chapter 12, Ally

Using mobile technologies for multimedia tours in a traditional museum setting.

 Artikeln handlar om en studie av två rundvisningar med flashbaserad multimedia (text, bilder och ljud) som utvecklades för att passa Hypertag Magus guidningssystem. Det övergripande målet var att se om användningen av mobil teknik kunde individanpassa lärmaterialet (som utgörs av museiföremål och tillhörande resurser) till besökare, samtidigt som man behåller det traditionella utseendet och känslan på museet. Utforskningen av museet via handhållna mobila enheter skulle vara icke-linjär. Man utgick från tidigare forskning om hur besökare väljer ut och förhåller sig till museets föremål och kom fram till fyra olika typer av beteenden:  ”Browsers,  followers, searchers och researches”. I denna studie riktade man in sig på ” follower-perspektivet” som inte har ett specialinriktat intresse.  De valde ett märkningssystem som inte krävde ström och ändå skulle ge en känsla för var man befann sig. Man provade tre typer av ”taggsystem”, ett streckkodssystem och ett system med ”radiotaggar” (RFID) innan man bestämde sig för ”The Magus Guide system” med taggar som var batteridrivna och styrdes av infraröd teknik.

Svårigheter man stötte på var att anpassa innehållet till fickdatorns lilla skärm och begränsade inbyggda internet browser, där för valde man Flash istället för HTML. Enheterna testades av 25 besökare (mest yngre män under 20 år). De tyckte att det fungerade bra, var roligt, engagerande och lätt att använda. Ledningen tyckte att det var lätt att hantera taggarna. Ljudet däremot var svårt att uppfatta och hörlurar hade varit att föredra. Kartan och en del bilder var svåra att läsa och se på den lilla skärmen. Rundturerna fungerade dock inte för alla som behövde mer flexibilitet. Spel och frågesport online kopplat till temat skulle vara ett välkommet inslag att ta med sig tillbaka till skolan. Den tekniska pålitligheten och att hålla enheterna rätt konfigurerade var det största problemet eftersom det var tidskrävande att ladda upp allt igen på varje iPAQ  t.ex. om någon enhet skulle råka bli utan ström. Trots detta anser man att det övergripande målet för studien blev uppfyllt. Författarna påpekar också att man kan framtidssäkra insatserna man gjort genom studierna om man tänker på att skapa innehåll som är oberoende av vilket sätt man väljer att leverera innehållet och hålla utkik efter internationella standarder som kan vara användbart för skapande, delande och återanvändning.

Egna reflektioner:

I denna artikel fastnade jag för taggningssystemet vilket jag inte är så bevandrad i. Jag lärde mig om bluetooths ”föregångare” – infrared, och radiotaggar. Mina tankar snurrade kring hur man skulle kunna använda tekniken i skolan. Jag tänkte på digitala ”mallar” man kan göra för tipsrundor, skolskogsuppgifter och mycket mer, åtkomliga via mobil teknik. Jag tror att jag som lärare skulle komma mycket längre med den pedagogiska planeringen om jag också hanterade den tekniska sidan. Det slår mig också hur lika studiernas (från föregående kapitel) slutsatser är, vilka svårigheter man har med konfigureringen och anpassningen till de små skärmarna, att allt hänger samman med det kontext man befinner sig i, det positiva mottagandet och användandet av enheterna för att nämna några. Lärobjekt med multimedia och då främst det som innehåller ljud verkar vara framgångsfaktorer när man talar om mobilt lärande.

 

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande