lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3 Chapter 13, Ally februari 24, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 8:19 e m
Tags:

Part 3 chapter 13, Ally

Use of mobile technology for teacher training.

Jocelyn Wishart, University of Bristol, United Kingdom

Artikeln beskriver ett småskaligt projekt där både lärarstuderande och lärare utrustades med PDA´s där målet var att utveckla mobilt lärande och undervisning och möjliggöra kollegial handledning via mobil teknik samt uppmuntra till ett reflekterande förhållningssätt för lärarstuderande på praktiken. I artikeln nämns tre nyckelfaktorer för mobilt lärande: portabelt, uppkoppling när som helst och var som helst samt omedelbar kommunikation. Resultatet visar att de använde enheterna mest utifrån ett personligt perspektiv och inte så mycket till kommunikation med andra lärarstudenter eller handledare. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att enheterna är designade för att vara just personliga. Omedelbar kommunikation bedömdes inte vara i linje med deras behov. Deltagarna var speciellt nöjda med kalenderfunktionerna, möjligheten att skriva anteckningar t.ex. i Word eller göra ljudupptagningar, observationer, närvarolistor samt fotografera, videofilma och söka ”just-in-time” information på internet. En del använde också bilder av lektioner för att repetera tidigare innehåll. Tanken att dela med sig av sina reflektioner på en blogg förkastades helt och likaså lärarnas kommunikation med lärarstudenternas handledare via e-learning nätverket. Fyra av sex lärarkandidater använde inte sina enheter i slutet av terminen p.g.a. att de tillåtit enheten att helt laddas ur vilken innebar att all dokumentation försvann eller så hade de börjat använda annan teknisk utrustning som de ansåg bättre fyllde deras behov. Liknande kunde man se bland hälften av lärarna som inte använde sina PDA´s under vårterminen. En del hade inte börjat, andra valde annan teknik som t.ex. var bättre lämpade att läsa text på.

Egna reflektioner:

Jag blev förvånad över den valfrihet som rådde över hur de skulle använda sina PDA. Jag undrar om lärarstudenterna hade fått en annan känsla för användningsområdena för tekniken om man ”tvingats” använda den på ett kollaborativt sätt ex. reflektioner via en blogg? Samtidigt förstår jag att det kan kännas utelämnande med andras synpunkter på det egna agerandet/lärandet men också svårt att vara ärlig i syna synpunkter om man vet att det är offentligt. Jag är heller inte överraskad över att det var så stort spann på användandet av tekniken. Det är så det ser ut i skolorna. En del är inte övertygade, andra tycker att det är jobbigt med förändringar medan det finns de som hoppar på allt nytt.

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande