lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Ally, Part 2, kap 3 februari 11, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 7:41 e m
Tags:

Kap. 3 “ Mobile learning”, Ally: Mobile Distance Learning with PDAs:  Development and testing of pedagogical and system solutions supporting mobile distance learners.

Torstein Rekkedal och Aleksander Dye tar i denna artikel upp lärandefilosofier och erfarenheter från utvecklandet och testandet av mobilt lärande integrerat med det webbaserade distansutbildningssystemet på NKI (Norwegian Knowledge Institute) som är den största distansutbildningsinstitutionen i Norge och en av de första i världen att erbjuda webbaserad distansundervisning. 1987 startades ett Learning Management System (LMS), EKKO, och 2001 lanserades ett system (SESAM, scalable educational system for administration and management) som integrerar studentadministrationen (SAS) och LMS, plus ett flertal andra supportsystem.

Erfarenheterna bygger på 3 EU-projekt (Leonardo da vinci) om mobilt lärande.

  1. From e-learning to m-learning (2000-2003)
  2. Mobile learning – the next generation of learning (2003-2005)
  3. Incorporating mobile learning into mainstream education (2005-2007)

Artikeln diskuterar studenternas upplevelser (genom intervjuer) från de första två projekten och deras konsekvenser för fortsatt utveckling inom ett webbaserat distansutbildningssystem. Syftet var att utveckla lösningar som kunde öka tillgången av kursers innehåll och flexibiliteten samt undersöka lärandemiljön för att möta distansstudenternas behov. Ett mer långsiktigt mål för NKI var att utveckla ett system och olika lösningar på serversidan som presenterade lärandematerial samt lösningar för kommunikation som kunde användas oavsett vilken teknisk utrustning man hade. Deras filosofi var att distansundervisning skulle vara flexibel och individuell och man såg studentgruppen som social och akademisk support för lärande. Mjukvaror skapades inom LMS som skulle underlätta kommunikationen. Författarna skiljer tydligt på m-lärande och e-lärande och menar att det förra är ett resultat av elevens aktiva processande av lärandematerial och problemlösande, individuellt eller i grupp. E-lärande handlar mest om tillägnandet av information och test på hur väl man kommer ihåg och kunna reproducera. (i fortsättningen skriver jag ML för mobilt lärande). Inför första projektet utrustades eleverna med Compaq iPAQ PDA´s i kombination med mobiltelefoner.

  1. I första projektet (se ovan) utrustades PDA´s och mobiltelefoner med bärbara skrivbord. Lärande materialet var utvecklat endast för nedladdning och studierna skedde överlag off-line. Däremot var forumdiskussioner, kommunikation och nedladdning ”online”. Alla skulle dock kunna läsa kursen oavsett om de hade mobila enheter eller ej.
  2. Under det andra projektet utvecklades och testades lösningar för en lärmiljö med multimedia innehåll som studenterna alltid hade tillgång till. Detta var baserat på användningen av PDA´s. De utvecklade speciellt en kurs för mobil tillgång men detta innebar stora kostnader eftersom man var tvungen att ta hänsyn till olika slags enheter. Under andra året blev det verklighet. Det var svårt att hitta bra lösningar för att materialet skulle bli anpassat till de små skärmarna och enheterna hade dessutom begränsad dataöverföringskapacitet.
  3. I det tredje projektet var syftet att försöka utveckla tekniska lösningar och kursinnehållet så att det inte längre skulle vara ett projekt, utan verklighet. För att åstadkomma detta drog man lärdomar av de två första projekten genom ex. samtal och intervjuer med studenterna.

Den största fördelen för alla tre projekten var att det ansågs öka flexibiliteten för studenter som studerade på distans. Man är däremot tveksam till om lösningarna påverkade kvalitén på lärandet. Multimedia var svår att ta del av, därför fokuserade man på läsbarheten. Det var också dyrt att tillhandahålla material/utrustning till de mobila eleverna samt att skapa parallella kurser. I artikeln tar man upp flertalet svårigheter och förbättringsaspekter som t.ex. uppkoppling och tillgång, 24/7, till internet, nedladdning och deltagarnas begränsade kommunikation. SESAM behövde också vidareutvecklas så att det stödjer både mobila och traditionella klienter, mLMS behövde bli mer lättnavigerat och få arkiveringsfunktioner, ökad tillgång till kursmaterial samt stödja både synkroniserad och osynkroniserad kommunikation. Överlag var studenterna positiva till att läsa text på PDA´s men menade att lösningarna inte hade tillräcklig kvalité för uteslutande mobil tillgång. Det var de studenter med mest IT vana som var mest kritisk till användningen av den mobila tekniken, mycket för att de ansåg att det var krångligt och omständigt.

EGNA REFLEKTIONER:

Jag tycker att artikeln var svår att sammanfatta men efter att ha fått grepp om det hela så ser jag att den skulle kunna användas som en handbok för vad man ska tänka på när det gäller tekniken och innehåll på distansutbildningar med mobil teknik. Jag skulle däremot vilja göra om layouten och skapa en tabell med positiva och negativa erfarenheter så att det tydligt framgår.

Författarna är också vid tidpunkten när texten skrevs, medvetna om att tekniken förändras och utvecklas i en rasande takt och förutsåg att mobila enheter mer och mer liknar vanliga datorer och ha en ”always-online mobile learning environment”. Jag tycker att artikeln känns aningen föråldrad med tanke på detta.

Det slår mig att NKI verkligen har dykt ner djupt och gjort ett seriöst försök med mobilt lärande och de har utvecklat många pedagogiska lösningar och system för att hantera distanskurserna för både mobila enheter och standardutrustning.

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande