lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Ally, Part 2, kap 4 februari 11, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 7:44 e m
Tags:

Kap. 4  “Mobile Learning”, Allly

Using Mobile Learning to Enhance the Quality of Nursing Practice Education.

Richard F Kenny, Caroline Park (Athabasca University, Canada)

Jocelyn M. C. Van Nesle-Kenny, Pamela A Burton, Jan Meiers ( North Island College, Canada)

 

Artikeln handlar om en studie av mobilt lärande i sjuksköterskeutbildningen där utgångspunkten var att gå igenom den forskning som fanns i området. I artikeln beskrivs lärdomar man dragit från tidigare projekt, fördelar med användningen av mobil teknisk utrustning (PDA´s) inom vården samt de hinder som kan tänkas finnas. Författarna fann att forskningen mest fokuserade på den tekniska enhetens funktion och användbarhet och väldigt lite på hur mobila enheter möjliggör kommunikation, interaktion och utbyte av information.  Därför fann man FRAME modellen (Koole 2005, mer beskrivet i kap. 2, Ally) passande för att beskriva det mobila lärandet.

Syftet var att hitta nya tillvägagångssätt och verktyg för att möta de utmaningar man ställs inför i vården samt att stödja undervisningen och lärandet av professionella inom vården. Försöket gjordes med 5 deltagare (som gick fjärde året på sjuksköterskeutbildningen samt deras handledare).

Några erfarenheter man gjorde av både litteraturgenomgången samt i projektet:

Positiva egenskaper av mobilt lärande i sjuksköterskeutbildningen: Hinder / Att utveckla vidare:
Snabb tillgång till uppdaterad   läkemedelsdatabas och referensböcker för sköterskor Uppkopplingsmöjligheter, trådlös   kapacitet, GPRS
ökad arbetstakt, ökad tid för   patienter, ökad produktivitet, minskade kostnader och professionell   tillfredsställelse. Risk att lagra konfidentiell   patientinformation
Datainsamling för forskning och   undervisning Kostnaden för och underhåll av teknisk   mobil utrustning
Ökad kommunikation Svårt att läsa på liten skärm
Möjlighet att behandla   patientinformation Långsam dataöverföring
Portabel Tid att lära sig enhetens alla   funktioner
God läsbarhet samt kunna lagra och   komma åt dokument när man vill. Ej tillräcklig forskning om   användningen av PDA´s inom vården
Användbart i sköterskeutbildningens   praktik. Lärandet är situationsbundet. Behov av LMS (Learning management   system) och webbsidor som är designad för mobil användning.

 

De slutsatser man drar är att den IT-vana användaren har spelar stor roll för hur man ”tar till sig” tekniken, att det behövs mer tid till att lära sig enhetens funktioner, att det är viktigt att enheten är portabel, lätt att använda och att läsa på, har lång batterilängd och att enheten ger omedelbar tillgång till information och möjlighet till kommunikation. De ser också att den interaktiva användningen av mobila enheter är potentiellt värdefull men behöver undersökas mer, vilket planeras under den andra delen av projektet. Man ser en ljus framtid för mobila enheter inom sjuksköterskeutbildning.

 

Egna reflektioner:

Även om mycket i denna artikel inte är så mycket nyhetsstoff idag så tycker jag att det var roligt att läsa att de fann så stor nytta av en del mjukvara. Att det var så få deltagare i den första delen av projektet var förvånande eftersom det blir mindre tillförlitligt ur forskningssynpunkt. Jag tycker det skulle vara intressant att läsa mer om hur olika mjukvara kan inverka på skolans verksamhet. Jag tror att mycket av de erfarenheter som gjordes i sköterskeutbildningen mycket väl också skulle gälla för skolans del.

Jag har inte direkt goda erfarenheter av min kommuns agerande när ny teknik och nya förfaranden införs i skolans värld. Det är sällan man som lärare får frågan om vilken nyttan är eller kan vara med och påverka utvecklingen. Utvärdering sker än mer sällan! Artikeln väcker tankar om hur viktigt det är att följa en plan, att ha en riktig grund att stå på innan ett förändringsarbete sker, få stöd och hjälp av kollegor när man behöver samt att uppföljning sker med syfte att dra lärdomar av det genomförda.

 

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande