lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Ally Part two, chapter 6 februari 15, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 1:59 e m
Tags:

PART 2, Chapter 6, Ally

M-learning: Positioning Educators for a Mobile, Connected Future

Kristine peters, Flinders University, Australia

Artikeln är baserad på ett projekt av Australian Flexible Learning Framework (2005) med syfte att få ökad förståelse för de möjligheter användningen av mobil teknik har. Undersökningen innehåller en översyn av olika medier, genomgång av litteratur samt jämförelser av resultatet från ett par mindre intervjuer med ca 29 personer. Det var företagare som använde mobila enheter, tillverkare av dessa och utvecklare av mjukvara samt personer som jobbade med utbildning. Fokus var att ge en ögonblicksbild av användandet av mobila enheter. ML beskrivs som det sätt lärandet överlämnas ex via PDA, mobiltelefon, laptop samt läsplattor men också som ett alternativ (av många)inom ramen för flexibelt lärande, för att stödja individens inlärningsbehov.

I litteraturen finner man ståndpunkter för att ML kan förändra vårt arbetssätt genom kommunikations och dataöverföringsmöjligheterna genom att vi blir mer mobila. Man ser också utbildningsmässiga fördelar som t.ex. att det är portabelt, socialt interaktivt, kontextbundet, uppkopplat till nätverk och andra enheter och kan anpassas till individens behov. Det är ett lärande som är” just enough, just in time and just for me.” Frågan som man ställer sig är hur väl ML kan ”platsa” i skolans värld? Det finns ett glapp mellan hur dagens unga lär sig och hur man traditionellt arbetar i skolan.

Resultatet av studien visade att mobil teknik i företag och organisationer är väletablerat och ingår också som vardagsinslag i människors liv. Bland unga är det mest vanligt med mobiltelefoner. Man kan konstatera att ML sker på arbetsplatser men fokus låg mer på företagets behov.I utbildningssammanhang ser man fördelarna med ML men det är få som använder tekniken. Många faktorer togs upp som avgjorde i vilken utsträckning man använde ML i utbildningen ex. kostnad att tillhandahålla tekniken, infrastrukturen, långsam förändringstakt inom skolan, lärarens förmåga och förkunskaper, syn på lärande, läroplanens intentioner samt hur mycket kunskap om ML man får via lärarutbildningen.  Även det faktum att mobil teknik inte i första hand är designad för utbildning har betydelse. Det är istället behov från företag och organisationer som styr vilken typ av produkt som utvecklas.

ML fyller ett syfte inom utbildning och fortbildning och kan innebära ökade valmöjligheter för individen att anpassa sitt lärande. ML kan också ändra relationen mellan elev och lärare.

”Managing m-learning as a part of a suite of services that offers greater choice to learners will have benefits for providers, because it can allow teachers to move from delivery to the management of learning, and will help learners to gain specific skills of immediate value in the knowledge-based economy.” (s. 131)

Egna reflektioner:

Jag tyckte att det var intressant att läsa om vad som styr och påverkar användandet av mobil teknik i skolan. Det är komplext och ganska subjektivt, mycket hänger på den enskilde läraren. Men ett stort hinder för detta är att skolan ska vara till för alla. En lärare berättar att hon försöker överkomma svårigheterna med att alla inte har en mobiltelefon genom att ”samla in” gammal, fungerande utrustning som ligger hemma och skräpar, och lånade ut till de som inte hade egna. http://vimeo.com/13672903  I det här fallet användes de inbyggda kamerorna, ingen avancerad teknik, men det gick ändå att använda i undervisningen och till det syfte som var tänkt. Skoldatateken har en viktig uppgift att stödja lärare i arbetet med användandet av mobil teknik eftersom syftet med verksamheten både riktar sig till själva tekniken och pedagogiken. Jag hoppas att de får en ökad budget så att mer kan göras på den här fronten.

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande