lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3 chapter 7, Ally februari 18, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 11:23 f m
Tags:

Part 3, chapter 7, Ally

Practitioners as innovators: Emergent practice in personal mobile teaching, learning, work and leisure.

Agnes Kukulska-Hulme, John Pettit

Artikeln handlar om en undersökning om hur studenter spontant använder mobil teknisk utrustning i undervisning, lärande, arbete och på fritiden. Innehållet syftar till att ge mer information om potentialen av mobilt lärande till olika intressenter eller till de som ska designa utbildning där en viss typ av mobil teknik används. Fyra olika sorters mobil teknisk utrustning användes (mobiltelefoner, Smartphones, PDA och MP3 spelare.) Fokus låg på att beskriva fördelarna med dem samt de problem som man stötte på i användningen av dessa. Tidigare studier pekar på att när den mobila tekniken används spontant så blir det mobila lärandet mer interaktivt och involverar mer kontakt, kommunikation och samarbete mellan människor än ett mer ”konstruerat” användande. Mer forskning behövs när det gäller det vardagliga, informella mobila lärandet.

150 personer svarade på frågeformulär och intervjuer genomfördes med 9 personer. De flesta av deltagarna använde mobiltelefon, hälften använde också PDA´s eller MP3 spelare och endast 18 % använde Smartphones. De användes mest för mellanmänskliga aktiviteter, för kontakt, koordination, intervjuer, support, praktiskt verktyg som t.ex. att skriva anteckningar och referens verktyg. En hel rad med fördelar framkom som t.ex. tillgängligheten, flexibiliteten, lätthanterlig, portabel, relativt billig och ger en känsla av kontroll. De nackdelar i relation till lärandet som deltagarna nämnde var kostnad, integritet, säkerhet, tekniska och ergonomiska problem som batteriproblem, förlorade filer, högtalare, dålig uppkoppling på vissa platser och liten skärm. Ett annat problem var interaktionsproblem. Det är lätt att bli distraherad och allt måste vara kortfattat och litet i formatet och då kan mycket av innehållet och meningen gå förlorad. PDA hade sämre förutsättningar för kommunikation men en rad andra fördelar. MP3 spelare visade något överraskande på att vara användbara i mycket annat än bara underhållning och då speciellt för lärande. De användes också i sociala sammanhang.

När undersökningen gjordes (2005) var användningen av mobila enheter för att komma i kontakt med andra låg. Det var ett nytt fenomen och deltagarna var tveksamma till kvalitén på interaktionen i mobilt lärande. Däremot var andelen som surfade på internet, skrev anteckningar, lyssnade på ljud och läste nyheterna på den mobila enheten hög.

De slutsatser man drar är att många aktiviteter som utförs på jobbet, i sociala sammanhang och för nöjesskull också med fördel kan användas för utbildning och lärande. De nämner att ta vara på tiden mer effektivt när man ex. väntar på bussen genom att få tillgång till lärandematerial, använda bloggar i undervisningen och dokumentera elevers reflektion av deras lärande på och med den mobila enheten. Samtidigt säger de att det ses som ett komplement till annan teknik.

Egna reflektioner:

Vet inte om jag tyckte att det gav något att läsa detta. Det kändes inte vidare nytt eftersom de allra flesta idag bär omkring på smartphones som kan ses som en hybrid mellan mobiltelefon och PDA. Dessutom blev jag mycket förvånad över följande citat eftersom verkligheten är en annan idag:

”Depending on the context of use and the individuals concerned, texting may or may not be socially acceptable, and people may prefer to use their mobile phone in exceptional circumstances only or to remain always switched on and available” s. (150)

Det jag tog till mig var fördelarna och nackdelarna med MP3 spelare. Det finns en potential för denna typ av teknik i skolan och är heller inte lika dyr som övrig utrustning.  Många skolor gör egna podcasts och är ett utmärkt sätt att träna olika förmågor, att nå ut och vara en delprodukt av ett arbetsområde. Mobiltelefoner kan användas på en rad sätt i skolan. Annika A Davidsson i Umeå har på sin blogg ”Tidsenliga lärverktyg” listat en rad användningsområden.

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande