lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3 chapter 8, Ally februari 18, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 10:18 e m
Tags:

Part 3, chapter 8, Ally

Design and development of multimedialearning objects for mobile phones.

Claire Bradley, Richard Haynes, John Cook, Tom Boyle, Carl Smith

London Metropolitan University, United Kingdom

Kapitlet handlar om utvecklandet av fyra olika prototyper av multimedia objekt för lärande, anpassat för Nokias mobiltelefoner. De utvecklades med hänsyn tagen till att det skulle vara interaktivt, väl synligt och läsbart, engagerande och effektivt för inlärning. Arbetet bygger på tidigare projekt (2005) då man utvecklat lärandematerial innehållande multimedia anpassat för PC och PDA. Till detta utvecklingsprojekt valdes ett redan existerande webbaserat lärobjekt ut för att anpassas till mobiltelefoner. Denna anpassning medförde till en början svårigheter som t.ex. att input och val måste styras med hjälp av telefonens knappar (knapptelefon), anpassning till liten skärm och svårt att överföra innehållet till mobiltelefonen. Man upptäckte att Flash Lite 2 kunde hantera multimedia och man tittade också på andra Flash Lite exempel för att hitta navigationstekniker, sätt att interagera samt designtrender och lösningar. Mallar och kodbibliotek skapades för att senare kunna återanvändas.

I prototyp 1 byttes långa textstycken i originalversionen ut mot korta ljudfiler i MP3 format,( vilket också kan göra det lättare för en del att ta till sig information). Innehållet kortades ner och gjordes enklare. Navigationen gick nerifrån och upp och man använde en ”focus and select” metod vilket var viktigt för läsbarheten liksom att dela upp informationen i mindre bitar, på flera ”sidor”. Prototyp 2 ändrades efter feedback från teamkollegor och det var främst navigationen som inte ansågs vara intuitivt och nog snabbt. De ändrade till en enstegsnavigation och en scrollningsfunktion för att visa referenser tydligt lades också till. Prototyp 3 ändrades ytterligare och fick undermenyer för att underlätta navigationen. Utvärdering och feedback från studenter som testade prototyp 3 visade att de var mycket positiva till användningen och funktionen, att det var förhållandevis lättnavigerat men att det kändes onaturligt att scrolla nerifrån och upp. 83 % kunde tänka sig att ta del av lärresurser på universitetet genom att använda sina egna mobiltelefoner. De såg också möjlighet att utnyttja tiden mer effektivt med tillgången på lärresurser var- och närsomhelst via mobil teknik.

Prototyp 4 fick navigering uppifrån och ner och man löste även andra navigeringsproblem i undermenyerna genom att använda siffertangenterna. Genom detta visade de att det går att designa lärandeobjekt för mobiltelefoner med bibehållna funktioner även om de är nedkortade och förenklade eftersom man byter ut stora textmängder mot ljudfiler. Hur studenter får tillgång till lärandematerialet behöver utredas mer.

Egna reflektioner:

Hmmm, knapptelefoner…idag är smartphones mer regel än undantag och ljudfiler som ibland ersätter text är inte så innovativt så därför känns artikeln inte så relevant. De (enda)lärdomar jag drar från det lästa är att lyckade lärobjekt för mobil teknik ska vara lättnavigerade, enkla, tydliga, lättlästa och innehålla multimedia för ett rikt innehåll. Under tiden satt jag och funderade på mina reflektioner från kapitel 7 och kom på att Google docs skulle vara utmärkt för skapande och delande av dokument mellan lärare och speciallärare för att minska behovet av fysiska träffar, öka samarbetet och den röda tråden för elevers utveckling och arbete. Detta innebär givetvis att man måste vara noggrann med avidentifieringen av eleverna.

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande