lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3 chapter 9, Ally februari 19, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 12:16 e m
Tags:

Part 3, chapter 9, Ally
From E-learning to Mobile learning. New opportunities.
Michelle Pieri, Davide Diamantini
University of Milano-Bicocca, Italy

Artikeln bygger på ett projekt som ännu fortlöper och visar på de erfarenheter man dragit av “blended m-learning” på ett vetenskapligt institut i Italien. Målet är att testa e-learning och m-learning blandat med traditionella lektioner för att kunna dra nytta av fördelar från olika pedagogiska metoder och teknisk innovation. Dessutom sägs blended learning göra lärandet mer individuellt och effektivt och lärtillfällena ökar med mobilt lärande. M-learning ses som en evolution av e-learning. Resultatet av frågor och intervjuer efter försöket med blended e-learning för “managers of technological transfer(TT)”  visar att de var positiva till innehållet men såg ej datorn som ett redskap för livslångt lärande, ett träningsredskap eller redskap för kommunikation. Det fanns behov av introduktionskurser för att lära sig tekniken. Detta tog man fasta på när man startade blended m-learning kursen. Dessutom hade man fysiska träffar då man lät eleverna bekanta sig med tekniken samt en uppföljande träff då man ventilerade ytterligare frågor.Den mobila enheten var mer allsidig, lätt att lära sig använda och dessutom portabel. MLO (mobile learning object) användes för att strukturera kursen och didaktiska moduler i text och ljud skapades som var korta, ca 10 min. Varje del följdes av uppgifter som delades med andra på vanliga lektioner på skolan. I utvärderingen framkom att blended m-learning möter behoven för TT manager studenterna bättre än blended e-learning. Tiden användes mer effektivt med mobil teknik och det var engagerande och roligt. Däremot kände många en rädsla att tappa bort utrustningen och det begränsade användandet.

Egna reflektioner:
Jag tycker att man fick veta för lite om innehållet av blended e-learning kursen och varför de drog slutsatsen att blended m-learning var bättre. Det kanske var mobiliteten och tidsaspekten som avgjorde? Jag tycker att en blandning av dem båda är intressant och sker på många skolor och arbetsplatser idag. Det är ju trots allt verktyg som ska kanalisera vårt behov av lärande vidare oavsett form. Svårigheten är att få tid till att lära sig tekniken för att kunna se möjligheterna . Kostnaden är ett annat hinder.

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande