lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Om anpassningar… april 25, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 11:47 f m
Tags: , ,

I början skrev jag om vilka mål jag ställde upp för projektet och har funderat på vad verksamheten skulle vinna på att genomföra mitt tänkta projekt. Det här tänker jag mig att vinsterna kan bli:

  • ökade läsfärdigheter, läsintresse och kunskaper om sin egen och andras läsningEn enkät, anpassad för mobil åtkomst skapades med frågor om läsning. Arbetet i projektet innebär också att läsa böcker och att recensera och dela dess med andra genom att använda röstinspelningar som man gör till QR-koder.  Då kan andra kan skanna dem med sin smartphone och lyssna. Röstinspelningar används också för att samla in data i en intervju om andras inställning till läsning.
  • Ett ökat autentiskt lärande – Genom att utgå från ett verkligt problem (att barn och unga läser mindre och att statistiken för läsförståelse och läsförmåga visar på en nedgång i många tester som PIRLS och PISA samt nationella proven) och applicera det i en webquest och visa detta genom en blogg (Läshjältarna) ska eleverna känna att det är ”på riktigt”. Via mobiltelefon har man tillgång till bloggen eftersom jag använde wordpress med förinställd anpassning till smartphones. Det är långt ifrån perfekt och anpassningar behöver göras, kanske ändra tema och göra det enklare att navigera?
  • Tillgodose olika inlärningsstilar – genom att använda multimedia på bloggen (text, ljud, bild, instruktionsfilmer och vanliga face-to-face lektioner såklart!)
  • Lättillgängliga lärresurser – Materialet och resurserna organiseras och görs tillgängliga 24/7 var man än befinner sig med hjälp av en länksamling – Symbaloo. Det här ska minska det som Marguerite M. Koole kallade ”cognitive overload” ( Ally, kap 2 s. 40) och bidra till att tiden används till att använda resurserna och inte att leta efter dem. Det fungerar som ett PLE (personal learning environment) där läraren har kontroll över innehållet.

Mobilt lärande ökar tillgången till lärande. De tekniska lösningarna kan skapa förbindelser mellan människor så att olika aspekter blir synliga. Tillgängligheten ökar både till information men också till dialog med andra. Det är bärbart, litet och ryms i en ficka, det är trådlöst och ”unplugged”. Det är dessutom oberoende av vilken plats du befinner dig på, du kan ändå delta och ta del av ett lärandeinnehåll. (UR samtiden, William Rankin)

Att göra en enkät mobil har många vinster. Det går snabbt att samla in resultatet, eleverna kan göra enkäten när de har tid, men framförallt så sammanställs det automatiskt och sparar på så vis tid för läraren. Att anpassa instruktionerna har tagit mycket tid och då speciellt de skärminspelningar som jag har gjort och lagt upp på YouTube. Men när de väl är gjorda så finns de för framtiden och kan användas av andra eller i andra projekt som jag vill göra, vilket är ett stort plus. Det krävs dock att man är noga när man spelar in sina instruktioner så att de är allmänt hållna.

Ett mobilt lärande projekt kräver sin tid att planera, speciellt eftersom man måste ta hänsyn till att alla eleverna inte har egna smartphones och därför kan vara mer tidskrävande. Jag funderar också på hur det kommer att gå för eleverna att lära sig hantera tekniken, programmen och mjukvaran. Det är bra om man kan utgå ifrån den teknik och program de redan använder för att spara tid. Jag väntar just nu på enkätsvaren för att få veta just detta.

Bild på bloggen Läshjältarna

Läshjältarna skolbloggen

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande