lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Standing at the crossroads… En artikel från Estland. mars 12, 2013

www.elearningpapers.eu

Standing at the crossroads: Mobile learning and cloudcomputing at Estonian schools.

Birgy Lorenz, Kaido Kikkas (2012)

Jag valde denna artikel eftersom det handlar om Europa och är relativt ”färsk”. Jag tror också att resultaten kan vara överförbara till svenska förhållanden. De har i en trestegsstudie undersökt 5 framstående skolor i Estland där både elever, lärare, ledning och föräldrar var involverade. Målet var att analysera hur mobilt lärande, molnbaserat lärande och hur riktlinjer för internetsäkerhet ser ut och fungerar i praktiken. 7 typer av uppgifter togs fram för att öka mobilt lärande.

Innan de började projektet trodde man att Estland var väl rustade och hade kommit en bra bit på vägen då det gäller mobilt lärande. Men trots läroplanens intentioner och krav på obligatoriskt användande och tillhandahållande av E-lärandemiljö (plattformar)samt tekniskt välutrustade elever (både kunskapsmässigt och tillgång till utrustning) såg man att lärare saknade motivation till ML. Några hypoteser är att lärarna har för mycket jobb, är underbetalda och vågar inte följa med utvecklingen p.g.a. en förändrad lärarroll samt en rädsla för att öppna upp för mobila enheter pga. kostnader, säkerhetsrisken och brist på kunskap. Användningen av molnbaserade plattformar är i startskedet och ML är ej implementerat på K-12 nivån ännu. Fördröjning av utbildningsreformer i både lärarutbildning och i skolan är också en del av varför ny teknologi ännu inte är implementerad.

Resultatet av de 7 uppgifterna visar att eleverna anser att de jobbar sämre utan fysiskt stöd av läraren, de behöver hjälp att sätta upp mål och använda tekniken till annat än att söka information och använda miniräknaren. Lärarna ansåg att regler och förhållningssätt är en nödvändighet och enheterna var svåra att hantera ex. installera appar, mjukvara, databackup, wifi anslutning m.m. Andra hinder för utvecklingen var risken för stöld, mobbning, känslig information och personligt användande av tekniken på arbetstid. Det var också en stor digitalklyfta mellan elever och lärare. Det som talar för ett användande av molnbaserade tjänster och mjukvaror är att serverkostnaderna för kommunen skulle minska, mindre kostnader för diskutrymme, enklare administration (ex lösenordshanteringen), ökad åtkomst till lärmaterial, överallt och närsomhelst och installerandet och användningen av molnbaserade lärplattformar är mer flexibelt och lättare än användandet av ex. läsplattor.

Framgångsfaktorer för de inblandade skolorna var att ledningen själva var intresserade och hade en vision om användandet av enheterna. De hade också en IKT-specialist och minst 2 personer som erbjöd support till elever och lärare på varje skola. De deltog i projekt och molnbaserade tjänster användes. (Google, Dropbox, Live@edu). Verktygen de använde på skolorna skilde sig åt liksom attityden gentemot att tillåta gratis trådlös uppkoppling. En del hade större budget för IKT. Slutligen redovisar de 6 punkter som ska leda utvecklingen framåt: Lärarutbildningen och lärares fortbildning behöver omorganiseras, policys för användningen av den nya tekniken behöver utarbetas. Enheterna bör först introduceras för lärarna och låta dem utforska dem för att hitta de bästa användningsområdena. Föräldrar och elever bör inkluderas ex som experter ( det är ju de som bekostar verktygen). Fler OER (open educational resources)  och handledningar för dessa behövs. Ledningen behöver tillhandahålla experter.

Egna reflektioner:

Jag känner precis igen mig när de skriver att kommunen tvingar in lärarna i ett hörn där man är tvungen att använda de verktyg som de har pekat ut. Det finns ingen valfrihet eller möjlighet till kreativitet eller anpassning för de elever man har. Kommunen köper in dyra program som sedan efter något år inte längre fyller sina syften. Det var bra för mig att läsa denna artikel eftersom jag får fler argument för att kunna gå min egen väg, utan att vara ”den där gnälliga” som inte vill foga mig som de andra. Argumenten handlar om ekonomiska- och pedagogiska vinster och det har både ledningen och lärare på golvet som gemensamt mål.

Molnbaserade lärplattformar är definitivt inget nytt men jag tror att det kommer att bli vanligare med användningen lägre ner i åldrarna. Dels p.g.a den förbättrade åtkomsten av lärmaterial och uppgifter men också den ökade insynen och samarbetet mellan hem och skola, lärare-elev och elev-elev.

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande