lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IJMBL februari 28, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 10:06 e m
Tags:

IJMBL 2
Designing pedagogical models for tourism education:
Focus on work-based mobile learning.

Syftet med TravEd forskningsprojekt är att utveckla en modell som utforskar mobil teknologi och en e-lärandemiljö som används för att utveckla decentraliserad turismutbildning på turistorter med elever som gör sin praktik i utbildningen. De beskriver ett utvecklingsarbete som pågår under 3 år (2010-2012) och sker i två delar. Under första delen designas en pedagogisk modell med online-handledning. Man samlar också in data för att förfina modellen i den andra delen. Forskarna använde en modell som kallas DBR (designbaserad forskning) och syftar till att förbättra pedagogiskt utförande och teoretisk konstruktion genom flera olika steg av design, implementation och analys. Målet var att producera nya teorier, artefakter och utföranden av utbildningen som gör skillnad för lärandet samt att utforska dessa teorier och förändringar som sker. Pimmer et als. (2010) definition av mobilt lärande passar yrkesbaserat mobilt lärande bra:
”the process of coming to know, and of being able to operate successfully in, and across, new and ever changing contexts with and through the use of mobile services”. (s.56)
Trenden inom yrkesutbildning är att utvärdering och betyg baseras helt på kompetensbaserade kvalifikationer som studenten visar på sin praktik. Varje kvalifikation har ett par förmågor och kunskapsområden som studenten måste behärska för att bli godkänd. De använde en pedagogisk modell för studien, TML (teaching and meaningful learning) där olika processer mellan undervisning, studier och lärande är definierade samt vilket resultat som förväntades.
Innan studenterna skulle ut på praktik i 8 veckor fick de tillsammans med lärarna lära sig bloggverktyget wordpress som de skulle använda för att skriva dagbok och dela med sig av reflektioner och sätta upp mål för sitt lärande. Lärarna hade två uppgifter. Den ena var design och organisation av lärandemiljön. D.v.s. ordna praktikplats, kontrakt och kommunikationsvägar mellan studenten, handledaren och läraren samt tillsammans med forskarna designa dagboksuppgiften via en (låst) blogg. Den andra uppgiften bestod i att svara för support och guida så att studenternas lärande skulle bli meningsfullt. Feed-back gavs via bloggar, telefonsamtal, sms och e-mail samt ett fysiskt besök.
Utvärdering av försöket visade att det var stora skillnader mellan hur ofta studenterna gjorde inlägg i sina bloggar p.g.a arbetstider, liten tillgång till internet och en del var helt enkelt inte motiverade att blogga. Justeringar gjordes på TML och man bytte också namnet på den pedagogiska modellen till MWBML (meaningful work-based mobile learning). Andra lösningar handlade om att utrusta studenterna med smartphones så att de lättare skulle få tillgång till internet, en aktiv kommunikation, och ta vara på små korta pauser eller i väntan på turisterna kunna blogga om sitt lärande. Med hjälp av snabba anteckningar, foton, ljudupptagningar och video blev det fler uppdateringar på bloggarna. Man såg också att de blev mer motiverade att blogga om man öppnade upp dem så att de kunde kommentera varandras inlägg. Inför den andra delen synliggjorde man också handledarnas ansvar gentemot studenterna.
Slutligen konstaterar man att detta är en modell under konstruktion. Den gav studenterna möjligheter till informellt yrkesbaserat lärande och att interaktiviteten är viktig.

Egna reflektioner:
Jag tycker att det här verkar som ett bra sätt att lära och tekniken kommer väl till pass. Att använda bloggar som ett sätt att visa på och sammanfatta lärandet tycker jag själv är mycket bra. Att läsa andras inlägg om samma litteratur som jag själv har läst ger mig mycket och dessutom innebär det en repetition vilket har en positiv inverkan på lärandet. I början valde de att ha låsta bloggar och jag tycker att det var ett riktigt val att öppna upp dem, åtminstone mellan studenterna, handledarna och lärarna. I projektet fokuserar man inte så mycket på tekniken utan mer på pedagogiken. Jag tyckte om sidan 56 där de försökte förklara och definiera yrkesbaserat mobilt lärande. Jag tyckte att det var en bra sammanfattning och många tänkvärda stycken.
”Learning is a phenomenon that cannot be isolated from the activity, culture, context and the environment in which it takes place. Technology has an important role in learning processes as a mediator of thoughts, interactions and activity and as a tool and a mindware …”
I övrigt tycker jag inte att artikeln gav mig så mycket.
Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande