lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IJMBL mars 1, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 11:14 e m
Tags:

IJMBL 3

Mobile devices as support rather than distraction for mobile learners.

IJMBL 3 s. 1-15 (2011)

Artikeln belyser designen av mobila lärandeaktiviteter som leder eleven till att fokusera på den mobila enheten på bekostnad av att integrera med andra elever eller att utforska miljön. Utifrån ett interaktiondesigns perspektiv har man designat och analyserat aktiviteter bland mellanstadieelever som syftar till att ge geometrikunskaper.

Tidigare forskning visar att ML (mobilt lärande) aktiviteter ofta innehåller för mycket information så att den mobila enheten binder upp eleven så mycket att de förlorar fokus på omgivningen och den egentliga uppgiften. En lösning som man sett är att dela upp informationen i mindre bitar och att de kommer en i taget. De tipsar om att planera in små avbrott och lägga in fokusväxlare i användandet av mobila enheter och att bara använda teknologi om det har ett värde. Animationer kan begränsas och utseendet kan reduceras och bli så enkelt som möjligt för att bibehålla fokus på det viktiga. Denna forskning grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och de anser att mobila enheter (i detta fall mobiltelefoner) kan ge elever möjlighet att lära in situ, i den fysiska miljön, i och utanför skolan. De utgick i sitt arbete från en DBR designbaserad forskning där utvecklingen skedde i två steg. I första steget utvecklades uppgifter (utomhus) som handlade om volym och som skulle öka möjligheten till samarbete, diskussioner och lösa matematiska problem i ett autentiskt perspektiv. Man använde rollspel som ett sätt att göra det autentiskt. Andra steget använde man sig av utvärderingen från första designomgången för att förbättra tekniken och uppgifterna. Man hade en introduktion av tekniken för eleverna under två lektioner. Den ena då man lärde sig hantera mobiltelefonen och den andra presenterade utomhusscenariot, interaktionen med den mobila applikationen och hur man mätte och samlade in data. All kommunikation inom grupperna (3 elever i varje och 2 mobiltelefoner) skedde medvetet utanför de mobila enheterna. För att minska fokuserandet på enheten flyttades funktioner från en enhet till en annan och därför skapades en ”uppgiftsenhet” och en ”ledtrådsenhet” och eleverna blev därför tvungna att kommunicera. Svaren skickades för att få en ny uppgift och man fick även feed-back direkt i mobilen. Slutligen presenteras riktlinjer för design av ML aktiviteter där de mobila enheterna ger stöd snarare än vara distraherande:

  • Låt eleverna anta roller utanför klassrummet baserat på olika funktioner på varje enhet (ex. mobil ledtråd). Detta kan öka samarbetet och kommunikationen.
  • Använd mobiltelefonerna som kontextuella verktyg för mätning, göra undersökningar, eller fånga olika aspekter av den fysiska miljön.
  • Låt lärare anta roller.
  • Uppmana samarbete ”face-to-face”. Det är bra att ge utrymme för kommunikation t.ex. mellan uppgifter.
  • Introducera de mobila enheterna och visa på funktioner och användningsområden samt annan teknisk support för lärandet för att öka fokus på själva uppgiften och inte på tekniken.

Det behöver inte enbart vara dåligt med stort fokus på den mobila enheten t.ex. när man använder den för att få en gemensam grund att stå på, eller när det digitala innehållet förstärker den fysiska miljön (augmented reality).

Egna reflektioner:

Jag undrar om utfallet blev lika stora som insatserna? Jag menar, av texten kan jag gissa att målet för eleverna var ett annat, nämligen att lära sig om volym och area och mätningar. Sättet att nå det tycker jag var alldeles på tok för omständigt för en vanlig, oftast ensam klasslärare, att genomdriva. Här jobbar lärarna tillsammans med forskare som tillsammans styr upp de olika modellerna. Jag tror absolut på ett autentiskt lärande och i det här fallet tror jag att eleverna blev motiverade av arbetssättet. Jag trodde också att det skulle handla mer om tekniken men fokus låg på olika modeller och arbetssätt. Jag trodde också, av rubriken att döma, att jag skulle få med mig mer argument för användandet av mobil teknisk utrustning i skolan eftersom det på många håll hörs kritiska röster om att tekniken är ett störande inslag. Det jag tar med mig från denna artikel är det man faktiskt gjorde med teknikens hjälp; mäta, samla in data, samarbetade, skicka in svar, få feed-back, hur man balanserade uppgifterna så att fokus inte skulle ligga alltför mycket på enheterna.

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande