lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IJMBL mars 5, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 7:32 e m
Tags: , ,

IJMBL (4)

Audio Active: Discovering mobile learner-gatherers from across the formal-informal continuum, IJMBL 3 s.31-42 (2011)

Andrew Middleton, Sheffield Hallam University, UK

Den gängse uppfattningen verkar vara att Podcasts framförallt är ett medium för kunskapsöverföring och en teknisk förlängning på redan befintliga lärmiljöer. Middleton anser att det är mer än så, nämligen att mobilt ljud kan integreras och användas i undervisningen och är ett aktivt medium som rikt och meningsfullt kan engagera elever. Tidigare forskning visar att det inte finns så stort utbud av ex. inspelade föreläsningar som inlärningsmetod. I litteraturen finner man att det är uppdelat i podcasting för lärare i utbildningssyfte och den andra delen för elever. De spelar in föreläsningar, ”fångar ideer” eller spelar in samtal med handledare och kurskamrater i ”farten”.

För att utvärdera ny och framväxande teknologi för lärande kan man använda ”scenario-based design”. Detta är speciellt bra eftersom man kan ”titta” på gränssnittet och utvärdera hur pedagogiskt användbart det är före man har byggt systemen.  Man kan göra sig en bild av, demonstrera och utvärdera olika typer av digitala ljudapplikationer genom scenariorna. Sex scenarior av mobilt ”ljud” för lärande framkom under en workshop med 70 deltagare på ett möte (Podcasting for pedagogic purpose special interest group): a-PDP (audio personal development planning)vilket innebär att man skapar en ljuddagbok som ska bidra till självreflektion eller aktivitetsplanering, Audio-notes där man med hjälp av en mp3 spelare eller memo-verktyg på telefonen sammanfattar ett seminarium eller lektion. Previsit innebär att man tar del av en podcast om t.ex. ett museum eller annan plats man ska besöka. Field trip commentary där eleverna själva gör egna ljudrapporter eller podcasts om ett ställe de har besökt. De samlar data och gör intervjuer, observationer, spelar in omgivande ljud m.m. User voices innebär att röster eller historier från ex. klienter eller patienter på ett sjukhus berättar utifrån sig själv. Pocketables är ljud eller video podcast som demonstrerar en teknik eller process. Dessa scenarior presenterar ljud som är integrerat med lärandet och inte som ett mål i sig. Det kopplar samman skola och situationer i verkligheten. Mobilt ljud för lärande kan innebära både delande och konstruerande av kunskap. Det kan också förmedla autentiskt och aktivt engagemang för lärande inom och utanför skolan. Det behöver inte bara vara fokus på lärar- respektive elevröster utan även ”user-voices”, vilket förmedlar kunskapskonstruktion. Slutligen konstaterar Middleton att mobilt lärande med ljud kan vara spontant, personligt, kontextuellt, bärbart, överallt och genomgripande. Det bör bli betraktat som en ny möjlighet att hitta fler vägar att engagera eleven.

Egna reflektioner:

Ljud finns omkring oss hela tiden! Det är viktigt att lärare tar tillvara de möjligheter som finns för att tillgodose elevers olika inlärningsstilar, och ljud som medium är ett sätt. Det var intressant hur de genom nätverk processade fram dessa olika scenarios. Artikeln ger många uppslag för användande ute på skolan. Talsyntes är ett relativt vanligt sätt att använda sig av ljud, speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att ta del av läxan via en ljudfil på mp3 spelaren på väg hem från skolan är ett annat sätt. Att spela in ljud, röster eller annat är ett kraftigt verktyg som ofta inte kan ersättas av texter eller bilder. Ett exempel är när min son föddes 10 veckor för tidigt då jag spelade in ”prematurgnägget” (lätet som för tidigt födda barn har). Den filen är idag oerhört värdefull för mig och kan inte förklaras på ett annat sätt än att lyssna på det.

Charlpotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande