lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Artikel: M-portfolios – en studie från Spanien mars 12, 2013

www.elearningpapers.eu

M-portfolios: Using mobile technology to document learning in student teachers E-portfolios.

Gemma Tur Ferrer, Dr. Mar Camacho Marti (2012)

Artikeln handlar om en vidareutveckling på Zubizarettas (2009) definition av portfolios för lärarstudenter i Spanien, som ett verktyg för lärande där elever reflekterar och dokumenterar lärande genom samarbetsprocesser. Det optimala är när lärare, elev –elev samarbetar och reflekterar över dokumentationen. Förbättringar av modellen skulle åstadkommas genom att använda mobil teknik eftersom man alltid har tillgång till dokumentationsmöjligheter i ett verkligt kontext. Det handlar om video och ljudupptagningar, bilder och foton samt texter. Författarna säger också att man genom detta sätt kan nyttja informellt lärande till formella lärandeprocesser. De uppmanade eleverna att använda sina egna verktyg och mobila enheter som de annars också gör i sitt dagliga liv, för att dokumentera informellt- och formellt lärande. De producerade bloggar där de reflekterade över sitt lärande, gjorde posters, skapade multimedia presentationer och videos.

Man ser att användningen av video och ljudupptagning är mindre vanligt och att lärare behöver undervisa mer i detta. Många lärare förbjuder användandet av mobil teknik i skolan. Författarna tror att lärarna skulle bättre kunna se användningsområdena och fördelarna med tekniken om man gav dem en modell (som denna) för arbetet.  Samtidigt bygger man en bro över gapet mellan informellt och formellt lärande genom användandet av mobil teknik.

Egen reflektion:

Portfolios är enligt min mening riktigt bra för lärandet. I skolan har vi gått från inköpta ”metoder” som varit rätt dyra till det sätt som här förklaras, där man använder web 2.0 resurser. Det är ett vanligt sätt idag men jag tror att lärare måste bli än mer säkra på vilka metoder de ska använda och tillåta sig att tänka utanför ”ramarna”. Att mobil teknik inte används i samma utsträckning som beskrivs i artikeln tror jag beror på att det inte är alla som har tillgång till tekniken och lärare är rädda att det ska bli orättvist och utpekande. Skolan ska vara ”gratis”, inga avgifter får tas ut som hindrar elever från att delta på samma villkor. Däremot kan man säkert skramla ihop till ett flertal kameror, mp3 spelare, gamla mobiltelefoner och annan mobilutrustning för utlån till de som inte har. BYOD (Bring your own device) är ett bra sätt att få lärandet att kännas meningsfullt, genomgripande och inte bara vara ”skoluppgifter”. Fördelarna med detta sätt att tänka tycker jag väger över.

Charlotte Stenlund

 

 

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande