lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Testar ljud! april 5, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 9:15 e m
Tags: , ,

Just nu testar jag om det går att använda röstinspelaren på datorn och mobiltelefonen och ladda upp filen på dropbox, och visst, det funkar! Problemet är bara att när jag försöker öppna ljudfilen som skickats med mobilen så upptäcker jag att det är i ett filformat som inte stöds (.AMR). Jag kollade då på nätet om jag kunde konvertera till ett annat format men kom på att man inte får ladda ned mjukvara från internet på skolans datorer hur som helst eftersom det utgör en säkerhetsrisk. (Bäst att fråga först då jag just drabbats av virus). Det skulle ändå vara för krångligt för eleverna att göra så jag söker vidare och hittar en app som spelar in direkt i MP3 format. Då är ju frågan om det formatet stöds av min dator….Ja, så här håller det på. Men visst vore det enkelt och lösa mina bekymmer om eleverna bara kunde spela in med mobilen och ladda upp på ett gemensamt dropbox konto! Lite likt den artikel som Emma Alenius, min kurskamrat, just har läst som handlade om podcast som laddades upp till en molntjänst som gjorde att eleverna fick tillgång till den. De använde också Bluetooth för att komma åt materialet.

Tillbaks till testandet! ….och tips på lösningar mottages tacksamt:)

Charlotte Stenlund

 

IJMBL februari 27, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 2:06 e m
Tags: , ,

Guidelines for the design of location-based audio for mobile learning.

(IJMBL 3 s. 70-85, 2011)

Ljud har använts på ett framgångsrikt sätt när det gäller att ge vägbeskrivningar och hjälp att orientera sig, ge information om ett objekt eller en vy och fungera som en ”story-telling” maskin eller använts till insamling av uppgifter. En bild kan också effektivt få atmosfär och känsla med omkringliggande ljud som t.ex. fågelkvitter. Svårigheterna med ljud kan vara förmågan att koncentrera sig en längre stund på en röst. Vissa saker kan också förklaras bättre med bilder eller grafer.

Forskningsresultat av mobilt lärandeguider för pedagogiska utomhusspel och aktiviteter (mobilspel, turism, studiebesök , teaterbesök m.fl.) har visat att ljud har ett stort värde som medium för lärande. Denna artikel handlar om värdet av mobilpositionerat och rörelsekänsligt ljud för lärande, en fallstudie (A chaotic encounter) som är en blandning mellan en mobilpositionerad guide och en mobil berättelse som anpassar sig efter användarens rörelser. Resultatet utmynnar i riktlinjer för design av ljudupplevelser i ett pedagogiskt, tekniskt och mobilt perspektiv.  Man urskiljer 3 typer av lärande genom ljud: Audiovinjetter (ljudsegment som är oordnade och oberoende av varandra) GPS systemet känner av när användaren är i de i förväg bestämda områdena och aktiverar vinjetterna. Det är ett populärt system bland turistattraktioner för att skapa frihet att utforska i sin egen takt och intresseområde. Kan ersätta mänsklig guide. Svårigheterna är att det är mycket som kan fånga uppmärksamheten utomhus och därför behövs ibland någon som kan peka ut det som ska fokuseras. Ljudet kan också komma för sent eller för tidigt. Mobilpositionerade guider (ljudsegment som är oordnade men beroende av varandra) Den fysiska miljön kompletterar ljudet. Signaler sänds ut till mottagaren som startar en ljudfil. Ju längre man stannar desto djupare information får man. Svårigheterna ligger i att anpassa innehållet så att det passar graden av användarens aktivitet. Mobilt berättande (ljudberättelse som följer en viss gång men kan anpassas beroende på användarens rörelser) Vilket ljud som hörs beror på var användaren går och har kommit ifrån. Ljudsegmenten bygger på varandra som en kronologisk berättelse. Svårigheter är att det inte tillåter användaren att ta del av innehållet när de själva vill utan det är tekniken som styr.

Riktlinjer presenteras för design av en effektiv och lärande ljudupplevelse:

Interaktivitet – viktigt att kunna påverka berättelsen genom ex rörelse med hjälp av GPS

Berättande – det ska vara sammanhängande och ljudet kan ses som ett komplement till omgivningen.

Spår och navigation – skapa valmöjligheter och försöka anpassa i ett känt beteendemönster.

Tekniska hinder – Viktigt att triggerområdena överensstämmer med verkligheten så att ljud och plats sammanfaller, pålitligt GPS system

Beakta den lokala miljön – Hur är ljudet kopplat till platsen? Designers måste känna till och förstå geografiska referenspunkter för att kunna guida ”rätt”. Uppmärksamma användare på säkerhetsfrågan. Ljudet kan distrahera från trafik eller ojämnt underlag.

Utvärderingen av fallstudien visade att alla tyckte att berättelsen var givande men en del förstod inte vad de skulle göra annorlunda medan andra förstod snabbt och experimenterade med olika rörelsestilar. Det manuella läget (som gjorde att de inte behövde styra med rörelser) avbröt berättelsen för att kräva aktiva val av användaren. Men det viktigaste var att man såg att det är möjligt att introducera interaktivitet i en berättelse utan att ändra innehållet.

Egna reflektioner:

Det var intressant att läsa om hur man här jobbar med ljud i ett mobilt lärande perspektiv. Här används GPS och den stora utmaningen verkar vara att få systemet att avläsa rörelser och position så korrekt som möjligt och synka detta till ljud. Ljud har ett stort användningsområde i skolan. T.ex. köper många kommuner licens på olika Talsyntesprogram som används för uppläsning och skrivhjälp i ordbehandlingsprogram, e-böcker, på internet och mycket annat. Mest användning av detta har förstås barn och unga med läs-och skrivsvårigheter men alla kan använda det. Jag tror att guidningssystem är effektivt och mycket väl kan ersätta en mänsklig guide till viss del. Det känns som ett väldigt tidskrävande arbete att själv göra ett liknande arbete med ljud/berättelser som interagerar med rörelser avläst av ett GPS-system. Dels beroende på att jag har alldeles för dåliga kunskaper om hur man skulle göra för att aktivera platser och koppla till ljudfiler och dels för att jag inte tror att insatsen skulle väga upp till vad det skulle ge. MEN…jag har ju inte provat det själv!

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande