lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

kap 2 Defining and Discussing Digital Storytelling februari 24, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 9:21 e m
Tags:

Jag har verkligen försökt förstå och förpacka kunskapen om vad digitalt berättande egentligen är och detta kapitel hjälpte mig en bit på traven.
Digital betyder alltså allt som har med information att göra och berättelse är ett så vitt begrepp så att det inte går att definiera klart och koncist. DST däremot handlar om att sammanföra flera medier i en sammanhängande berättelse.
Dagens unga är idag liksom förr digitalt och tekniskt drivande. Jag tror att skillnaden är att det är ett mycket större utbud idag. Unga människor är i högre utsträckning uppkopplade och deltar i flödet av information genom digital teknik. Begreppet och tekniken bakom ”New media” där själva kärnan handlar om att uttrycka något inför publik har blivit viktigare i en uppkopplad verklighet, en form av tEcosystem, som Ohler nämner. I mitt jobb som speciallärare ser jag speciellt att det är viktigt att ge eleverna verktyg och strategier för att planera och bygga upp sina berättelser. Till grund för detta ligger kunskap om olika genrer och att eleverna har mött en stor variation av berättelser samt kan använda sin metakognitiva förmåga att koppla ihop innehållet med sina egna kunskaper och erfarenheter.
Ohler visar den bredd och djup som digitala berättelser kan ge genom sina exempel. Styrkan i DST ligger i att betraktaren på bara ett par minuter kan få ett helhetsperspektiv och känna inlevelse genom att flera sinnen aktiveras när både rörliga eller stillbilder (tecknade eller foton), ljud i form av tal, miljöljud eller musik samt text används i olika komponeringar.
I detta kapitel ges också en ingående genomgång om vad man behöver tänka på när det gäller DST i undervisningen, vilket också är viktigt för bedömningen av digitala berättelser. Ohler delar in det i tre kategorier:
1. Story type, purpose, or impact
2. Story Elements
3. Story Production
Under varje kategori behöver man göra en mängd ställningstaganden. Man behöver anta ett kritiskt tänkande när det gäller medieproduktion. Jag trodde nog inte att det var så mycket man borde tänka på inför byggandet av en digital berättelse och här blir det viktigt att fundera över det Ohler nämner ”80/20”. Tiden ska vägas mot resultatet. Det tar enormt mycket tid för planerandet och skapandet av mediet än själva slutprodukten, som kan resultera i kanske bara någon minut. Hur rimmar det med skolans tidshets för att hinna med allt centralt innehåll för varje ämne i lgr-11? Är det ens möjligt undrar jag, men det är minsann en annan fråga.
Det mest spännande i detta kapitel tycker jag var det Ohler såg som viktigt för framtiden, trender som han ser (såg) som får större inflytande och genomslagskraft. Han nämner green screen, animering, muntligt berättande (video), inkludering av konst och musik. Av dessa är det nog bara det förstnämnda som jag inte har sett så mycket av hittills. Redan nu så är mycket av det Ohler har skrivit, vardagsmat. Internet, som är arenan för kollaborativa och delade berättelser, är en plats där digitala berättelser med hjälp av tekniken berättas på ett allt mer effektiv sätt. Det är ett multimodalt sätt där flera medier bidrar till helheten.

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande