lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Kap 3 Digital storytelling as an educational tool februari 24, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 9:24 e m
Tags:

Vilken rörig historia!! Men innehållet är intressant och det jag tar med mig från detta kapitel är att DST kan bidra och stödja lärandet och ge en högre måluppfyllelse. Man kan tydligt se att de kunskaper och förmågor som tränas med DST passar väl in i de kunskapskrav som lgr-11 uttrycker och en formativ bedömning av både planering, genomförande och slutprodukt. Men många fler kunskaper inkluderas på ett naturligt sätt t.ex. upphovsrätt och PuL.

En viktig aspekt är att traditionellt skrivande är grundläggande för DST. Språkfärdigheterna är enormt viktiga i detta sammanhang vilket också FN.s nyckelkompetenser poängterar, för att kunna delta i samhället och ta del av information och för att nå livsmål. Ohler försöker fånga det komplexa begreppet litteracitet och beskriver hur DST kan bidra till utvecklandet av denna. Språkutveckling och tillägnandet av litteracitet är mer svårfångat än Ohler lyckas beskriva och är beroende av en mängd interagerande faktorer. Jag tror ändå att DST har potential att bidra till språkutveckling för de elever som har förutsättningar att ta till sig det på ett bra sätt medan det kanske blir svårare för de elever som inte behärskar skrivandet eller har få förkunskaper i olika textgenrer. Ohler trycker på att mediaproduktion motiverar elever som inte vill skriva, men det finns oftast en mycket god orsak till varför det är så: för lite träning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi m.m. som de döljer bakom en yta att de inte ”vill”.  Elever med sådana bekymmer får mycket svårt att producera den viktiga grunden för DST – den skrivna texten.

Jag tyckte att det var intressant att Ohler trycker på elevers kunskap av olika berättelser som de kommer med till skolan och att det skiljer sig markant från vad de möter i skolan. Deras kunskaper tas inte tillvara. Ohler menar att berättelser kan fungera som en brygga till nya kunskaper i en form eleverna känner igen. Han drar också paralleller mellan elever och hjältar i berättelser när han beskriver hur undervisningen kan struktureras och bli tydligare när den presenteras i berättelseform (storyform).

Helt plötsligt hoppar han sedan vidare (och det är därför jag tycker att kapitlet är rörigt) med att beskriva DAOW och vad som ingår i utvecklingen av DST genom olika former av literacy: ”art, digital, oral and writing”. Jag tycker att Ohler lyckas bra att knyta an till andra teorier som t.ex. Gardners multipla intelligenser vilket ökar tilltron till arbetssättet.

Annonser
 

 
IKTsidan

Lust, motivation & lärande

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

2IT026 vt-15

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Myran

En digital slöjdportfolio

App:reciate Mobile

om interaktion och mobilt lärande

linasprovblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

erikjoh

The greatest WordPress.com site in all the land!

Mobilt lärande

Redovisning för universitetskurs

Eva A Bolander

Det räcker inte att göra saker rätt, man måste även göra rätt saker!

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande