lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Kap 4 Assessing digital stories februari 24, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 9:27 e m
Tags:

I kapitlet beskrivs hinder för DST som tidsfaktorer, stoffet som eleverna ska lära sig, bedömningen av detta och tillgång till teknik. Vad som däremot inte nämns är elevers förkunskaper och förutsättningar till skrivande och planering. Gruppstorlekar och lärares bristande kunskaper om nya medier är ytterligare faktorer som kan utgöra hinder.

Ohler trycker extra mycket på att målen måste vara mycket tydliga när man ger en DST-uppgift, både för att det ska vara enkelt att genomföra men också för att underlätta bedömningen. Bedömningen ska gripa över både planeringen, processen och slutprodukten. Nya tankar som Ohler gav mig var att man också bör bedöma hur eleven använder sig av verktygets fördelar som olika medier har. Vissa aspekter om bedömning var redan nämnda och därför tycker jag att detta kapitel borde ingå som en del i kap 3.

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande