lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

kap 5 Thinking about story mars 31, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 7:48 e m
Tags:

Kapitlet handlar om riktlinjer för att skapa en god berättelse och om vikten av att ha förmågan att känna igen, bedöma och applicera metoderna för mediet (media literacy). Idag ökar vikten av att ha en god förmåga att hantera olika medier och effektivt använda sig av dem. Ett sätt att öva eleverna i detta är att låta elever analysera olika berättelser eller att ”modella” skapandet av en digital berättelse med olika verktyg. Smart boards och videokanon kan användas för detta ”modellande”. Man synliggör inte bara hur man ska hantera tekniken utan också vilken genrer och typiska särdrag olika berättelser kan ha.

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande, likt Vygotskijs teori, så anser man att människan lär sig bäst i ett socialt sammanhang och mediering är ett centralt begrepp. Vi föds in i sociala gemenskaper och lär oss genom att titta hur andra använder sig av olika kulturella redskap och försöker efterlikna detta. Kunskapen medieras. Just detta synsätt på lärande tycker jag har stora kopplingar till DST, speciellt eftersom det bygger på en ”dela-kultur” som främjar lärandet. Kanske den nya tidens mediering?

Ett centralt begrepp som lyfts fram är STORY CORE och innefattar a) problem/utmaning, b) förändring och c) lösning. Elever kan utarbeta en story core i diagramform men de behöver ha en övergripande tanke om vad och var berättelsen ska sluta. Som alltid annars så är planeringsstadiet grunden för hur processen ska arta sig och en story core måste vara klar innan man producerar den digitalt. Många misstag kan göras ogjorda med en riktigt bra planering. Story core kan användas:

·         för planering

·         som en bedömningmatris

·         kan ses som en metodologi i undervisningen

Vidare beskrivs hur man bygger ut en story core i en STORY MAP. Här finns olika tekniker men fokus läggs på VPS (visual portrait of a story, Dillingham, 2001, 2005). Den byggs upp för hand med de klassiska ”början, mitten, slutet” och ryms på ett papper. Författarna bygger ut dessa 3 delar (STORY ELEMENTS) och ger förslag på vad de kan innehålla. Nästa gång jag ska skriva en digital berättelse så är det detta kapitel jag kommer att gå tillbaka till och titta på. Jag tycker att de punkter som tas upp kan utveckla skrivandet och berättandet.

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande