lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Kap 6 Applying story maps mars 31, 2015

Filed under: 2it026 — lottan1 @ 8:02 e m
Tags:

I kapitlet visar Ohler hur man använder VPS (visual portrait of a story) och hur man kartlägger berättelser, långa som korta och ger ett verktyg för planeringen av berättelser som senare kan byggas ut till manus. Men egentligen handlar det om saker djupare än endast hur man bygger berättelser. Det handlar om lärande.

We forget lectures, but we remember stories. (Douglas, Seeley Brown, 2013, s94)

Flera lärandeteorier trycker på att motivationen är en grundläggande faktor för lärandet. Om man i berättelser lyckas skapa känslomässigt engagemang som andra kan känna igen sig i så är chansen för att just denna berättelse kommer att bli ihågkommen stor. Två saker kan ge motivation; meningsfullhet och bekräftelse (skolvärlden, 2010). Enligt skolvärlden.se (2010) http://skolvarlden.se/artiklar/motivation-nyckeln-till-larandet kan motivation komma från känslan av att undervisningen har ett bruksvärde som ger omedelbar nytta av kunskaperna eller bytesvärde som kan komma till nytta i framtiden. I båda fallen så utgår känslan från eleven själv och de erfarenheter och kunskaper individen har sedan tidigare. Berättelser och formen för detta tror jag är i grunden kopplat till individens egna upplevelser och tankar och har som syfte att förmedla ett budskap och känslor. Att försöka hitta den inre motivationen hos eleverna blir i detta perspektiv det viktigaste för lärandet och det är här berättelser kommer in – de kan genom sitt speciella språk och uppbyggnad tala till eleverna på ett sätt som är förståeligt, igenkänningsbart och engagerande. De kan ge ett stort utrymme för elever att själv välja riktning för lärandet vilket i sin tur fungerar motiverande enligt Astrid Ahl (2004).

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande