lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Ally Part 2 – storkapitel februari 17, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 8:48 f m
Tags:

PART TWO, Ally

Storkapitel – egna reflektioner

Efter att ha läst om olika projekt där man forskat om mobilt lärande i sköterskeutbildning, distansutbildning, erfarna användare av mobila enheter, i företag och organisationer knutna till utbildning och fått ta del av hur den mobila tekniken används så leds mina tankar in på skolans domäner – mina marker, och frågeställningar om hur långt (läs kort) vi har kommit när det gäller mobilt lärande. Jag undrar vad det skulle innebära för lärare och speciallärare om det blev ett ökat mobilt lärande?

I flera artiklar kan man läsa om det inflytande lärarens IT-vana och inställningen till tekniken har för att mobilt lärande ska få fotfäste. ( M-learning, s.119)

Som artiklarna beskriver är mobila enheter idag var mans egendom, speciellt bland de unga. I princip alla lärare jag känner har en smartphone. Ändå har de flesta av oss inte kommit längre än till privat mobilt lärande, (både i tjänsten och på fritiden). Detta är något vi just har börjat nosa på och upptäcker fler och fler fördelar med den ”mobila” och ”kollaborativa” sidan av den mobila tekniken. Jag tror att vi lärare själva först måste ta till oss tekniken, bli förtrogen med den och använda oss av den så att mobilt lärande uppstår. Först då kanske vi inser nyttan och möjligheterna? Jag ser bl.a. användningsområden för speciallärare och lärare att använda någon mjukvara, ett digitalt planeringsverktyg med mobil tillgång, som ger möjlighet att lagra och bearbeta (känslig?) information. Ett slags elevregister där man kan lägga upp åtgärdsprogram, långsiktig planering på vad som ska tränas och vad som är gjort. Då blir informationen kring elever inte personbunden. Personal på skolan är ju inte statisk, de kan få nya uppdrag eller plötsligt sluta. Med ett sådant system skulle man kunna göra vinster liknande de som framkom i kapitel 4 Using Mobile Learning to Enhance the quality of Nursing Practice Education. Det skulle kunna öka samarbetet mellan olika professioner (lärare-speciallärare-rektor) och underlätta elevhälsoarbetet eftersom samma information skulle bli åtkomligt för de inblandade. Man skulle spara tid eftersom en del planeringsmöten skulle bli överflödiga och det skulle kunna ge pedagogiska vinster eftersom man följer en röd tråd och bygger på elevens kunskaper. Även miljömässiga vinster skulle göras.

Idag använder många klasslärare bloggar som en länk mellan skolan och hemmet. Där finns information som nyheter, veckobrev, läxor, läroplan och kursplan samt LPP (lokal pedagogisk planering). Jag ser det som en chans till ökat mobilt lärande för både elever och lärare då läraren kan lägga upp och ta del av material på bloggen mobilt och elever och föräldrar kan ta del av innehållet och även bidra med eget på samma sätt.

 

En annan fråga som dök upp när jag tog del av dessa artiklar var:  Hur förhåller vi oss till den enorma mängden av information som varje dag sköljer över oss?

I artiklarna kan man läsa om hur viktigt det är att läraren lär eleverna att sålla och välja ut relevant information. Det är en grannlaga uppgift som minsann inte är lätt. Själv kan jag ibland känna av den stress det innebär med för mycket information. På Forskning.se visar en avhandling från Sahlgrenska akademien att det för vissa kan bli så krävande med informationshanteringen att de inte klarar av den utan att drabbas av lindriga kognitiva störningar, MCI.

Jan Buse (Inst. Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås) Skriver om konsekvenserna av informationsmängden som vi utsätts för och om begreppet Information Overload.:

”Rimligen kan man föreställa sig tre möjliga bemötanden vid informationsexponering:

 

  • Informationen processeras inte alls. Antingen genom aktiv ignorering eller att den inte ens uppfattas.
  • Informationen uppfattas som relevant och behandlas kognitivt (personen bearbetar aktivt informationen i en meningsskapande process).
  • Information uppfattas delvis, processeras delvis. Här rör det sig inte så mycket om ett aktivt, frivilligt, inhämtande av information utan snarare om en situationsstyrd drabbande information.”

Mobilt informellt lärande sägs kunna minska belastningen eftersom det är situationsbundet och mobilt. Det kan anpassas till den lärande individen.

För elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt med den visuella orienteringen. Därför kan mobila tekniska enheter vara en hjälp då man kan blanda olika medier vilket underlättar inlärningen. (forskning.se)

Jag lär mig fler och fler verktyg för att handskas med denna mängd av information, att organisera den och göra den lättåtkomlig via ex. Diigo, RSS, lägga i favoriter m.m. Ett imponerande arbete för att organisera upp digitala verktyg och resurser har Ystads kommun gjort på sin hemsida som de kallar ”skolväskan”.

”Digitala verktyg och resurser

Det finns så många verktyg och resurser på webben att det ibland känns som ett virrvarr av möjligheter och svårigheter. I de tre samlingarna nedan har man gjort ett försök att kategorisera russinen i kakan. Vågar/orkar du?”

web1 web3

Källa: http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/D5BEDCBC587BFEB0C1256F5A0054BC63

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande