lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

”Varför läsa?”- ett mural.ly test. april 4, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 3:56 e m
Tags: , ,

Nu har jag testat Mural.ly  som är ett fantastiskt kollaborativt program som jag ev. kan använda till mitt tänkta projekt. Det är mycket lätt att lära sig och enkelt att använda. Dessutom är det så bra med funktionen att man kan bjuda in  medarbetare som kan jobba på ytan samtidigt. Det finns också en chattfunktion så att man enkelt kan kommunicera.

Jag har gjort en presentation som kan användas till visning för elever eller enbart för läraren  i projektet.

Varför läsa skärmklipp

 

Tankar hit och dit! mars 23, 2013

Filed under: Projektplanering — lottan1 @ 10:11 e m
Tags: , , ,

HU, vad jag velar hit och dit! Tankarna kring projektet har inte landat ännu. Jag har just nu fastnat i alla hinder som finns på vägen. Hinder som barnens ålder, att man inte kan ta för givet att de får ladda ner de appar som krävs men också problem med den tekniska sidan. Vilken mjukvara ska man rikta in sig på? I flera kapitel i Allys bok kan man läsa om hur man i utbildningssammanhang kan se fördelarna med mobil teknik men att det är få som använder den p.g.a. lärarnas förmåga, syn på lärande, kostnader att tillhandahålla tekniken och infrastrukturen, långsam utvecklingstakt när det gäller förändringsarbete i skolans värld samt att enheterna inte i första hand är anpassade/designade för utbildning ( Ally kap 6 s. 131 M-learning: positioning educators for a mobile, connected future)

Efter att ha läst detta och funderat över situationen i min kommun och i de åldrar jag undervisar (åk1-6) så landar jag nog i att introducera mobilt lärande som EN möjlighet. Det skulle inte fungera om jag utgick från att alla hade tillgång till tekniken. Jag tänker också att det nog är bättre att närma sig en BYOD (bring-your-own-device) – tanke än att hoppas på att kommunen ska bekosta detta. Jag har hört mig för bland kollegor om de har någon uppfattning hur många av eleverna i , låt säga åk 3, som har en mobiltelefon. De svar jag har fått pekar på att nästan hälften av eleverna i klasserna har en mobiltelefon. Det skulle vara intressant att göra en större och mer tillförlitlig undersökning på detta i kommunen. Jag tänker gå vidare med att leta på nätet och se hur det ser ut i Sverige.

Tidigare har jag varit inne på att specialpedagoger och lärare skulle gynnas av mobilt lärande. Idag skrivs det i olika anteckningsböcker hur det har gått för ”Lisa”, vad hon har tränat på och vad hennes resultat var på den senaste screeningen. Rätt vad det är så blir någon av pedagogerna sjuka, byter jobb eller något annat som innebär att de inte är på jobbet som vanligt och kan vidarebefodra det som gjorts sen tidigare. Möten krävs för att man ska ”prata ihop sig” om hur det går för eleven.  Allt för mycket hänger på pedagogerna som är på plats för hur stödet och träningen ser ut för eleverna. Det jag menar är att stödet för eleverna skulle kunna effektiviseras om dokumentationen gjordes fortlöpande och var knutet till eleven och inte till pedagogen. En ny pedagog eller vikarie skulle snabbt kunna läsa sig till var nånstans eleven befinner sig i sin utveckling och erbjuda rätt träning. Detta skulle kunna vara något att gå vidare med men det är för litet och räcker inte till det projekt vi ska göra i denna kurs.

Jag har svårt att komma vidare i mina tankar utan återkommer hela tiden till det som jag själv tror är värdefullt för lärandet i de yngre åldrarna, nämligen klassbloggen. Det är genialt tycker jag och är en mycket bra ingång för yngre elever i att bli mer självständiga på nätet och med tekniken. Dessutom fungerar den som en motivationskälla och ”samlingsplats”. Bloggen som nav får det bli och så kommer jag att bygga på utifrån det. Dessutom har jag fastnat för symbaloo som jag tyckte var en mycket ren och enkel applikation som är perfekt för att samla lärresurser för eleverna på ett enkelt, tydligt och tryggt sätt. Just nu känns det som att det verkar bli ett projekt som mer drar upp ramarna, som man kan fylla med vad man vill, som kan anpassas utifrån vilket centralt innehåll som behandlas för tillfället. Kanske är det därför som det känns lite stort och ”ogreppbart” just nu? Det spretar alldeles för mycket nu. Tips till mig, någon?

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande