lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Ally, Part 1, storkapitel februari 6, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 12:21 e m
Tags: ,

PART ONE – Ally

Del 1 – reflektioner

Mobilt lärande – ett ovanligt inslag i skolan eller en del av vardagen och kunskapandet?

Efter att ha läst de två inledande kapitlen i boken Advances in Mobile Learning känns det som att begreppet har blivit mycket tydligare. Jag slås av tanken att min kommun har ganska lång väg kvar innan vi har resurserna, kunskaperna och motivationen att se mobil teknik som en självklarhet i skolan. Och ännu längre innan man kan prata om mobila lärandemiljöer. Många samtal om ämnet landar ofta i fördomar och tyckanden, de byggs sällan på aktuell forskning.

Jag råkade en dag höra ett samtal som handlade om laptops vs surfplattor. Han som pratade var inköpsansvarig för teknisk utrustning i kommunen och han tyckte (tvärsäkert) att laptops var att föredra då de har störst kapacitet och är mer flexibel än surfplattor. Jag tycker det är synd att personalen inte får vara med att tycka till om vilken teknik som skulle kunna passa verksamheten, läraren och eleven. Användningen av tekniken har vitt skilda syften och måste därför också vara differentierad. Marguerite L. Kooles checklista  Appendix A ( Ally s.45-47) med frågor skulle kunna hjälpa utvecklingen av mobilt lärande på traven i just denna kommun. Jag ställer mig också frågande till hela implementeringsprocessen av 1:1 och digitala skrivtavlor. Det verkar som att de styrande tror att lösningen ligger i att tillhandahålla tekniken, men riktigt så enkelt är det ju inte. Det handlar om en djup förändring när det gäller lärprocesser för att åstadkomma mobilt lärande. Tillåter vi och gör vi det möjligt för eleven att lära informellt och ”just-in-time” (Ally s. 1), är lärandet autentiskt och utgår från varje enskild elev? Det är många frågor vi måste ställa oss om vår egen undervisning och vad vi bygger den på. Och inte minst vad vi behöver den digitala tekniken till.

Det krävs utbildning, tekniska förutsättningar, praktisk kompetens, samarbete och stöd av rektorer och föräldrar samt modet att våga prova för att mobilt lärande ska kunna få inflytande i skolan.

Vilket lärande vill vi ha i framtiden?

UR samtiden har i en föreläsningsserie ”Gränslöst lärande” bjudit in William Rankin (chef för pedagogisk utveckling, Abilene christian University) som föreläste om att förnya med mobil teknik . Han menar att vi i samhället inte behöver mer enhetlighet och att alla ska vara lika, utan mångfald. Han tar upp 1:1 lösningen och säger att det gör att varje elev kan applicera sina kunskaper, sin nyfikenhet och sitt intellekt för att lösa ett problem. Vi behöver se världen från olika aspekter och förbindelser gör det möjligt för andra att ta del av dem. Vi bör också, menar William, plocka bort klassrummens likriktning, isolering och hierarki och byta ut det mot rekursivitet, förbindelse, gruppen och engagemang.

Den största delen av lärandet sker informellt enligt Traxler och menar att man bör lägga mer energi i skolan på att öva förmågan att hitta information än att äga och kunna det utantill.

Finding information rather than possessing it or knowing it becomes the defining characteristic of learning generally and of mobile learning especially, and this may  take learning back into the community”. (Ally, kap 1 s.14)

Trenden verkar ändå vara att man fortsätter med standardiserade prov och mätbara saker och ibland också ser användandet av teknik som ”fusk” i skolan. Att använda sig av forskning, samarbete med andra och teknik för att lösa ett problem tycker jag vore det ultimata. Är det någon (förutom elever som har ett traditionellt prov) som arbetar helt själva, utan kollegor, resurser eller nätverk att fråga?

Att sedan utrusta eleverna med den senaste tekniken som TGS (think global school) kanske är en utopi?

Elsebeth Korsgaard Sorensen föreläste om en modell för att designa framtidens pedagogik  och kom fram till att konceptet lärande kan se annorlunda ut i framtiden och att vi behöver tänka annorlunda kring forskning och lärande, bygga broar så att det blir två sidor av samma mynt. Hon menar att vi bör skapa inlärningsmodeller som fokuserar mer på relationerna mellan människor som i sin dialog tar med sig sina olika perspektiv och syften. Teknologin hjälper oss att stödja sammankopplandet så att relationer kan uppstå och en autentisk dialog som leder till lärande. Elsebeth menar också att skolan måste vara som ett skepp som tar hänsyn till väder och vind, m.a.o. måste skolan vara öppen för samhällsförändringar som t.ex. ett ökat användande av mobil teknik.

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande